IT A - Z

Home

IT A - Z
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
 

สารบัญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
 
 

bar code

ที่มา SearchManufacturingErp.com

bar code (มักจะเห็นเป็นคำเดียวกัน คือ barcode) เป็นภาพขนาดเล็กของเส้น (แท่ง) และช่องว่างที่ติดกับสินค้า บัตรประจำตัว เป็นต้น เพื่อระบุหมายเลขสินค้า บุคคล หรือตำแหน่ง รหัสนี้ใช้อนุกรมของแท่งแนวดิ่งและช่องว่างเพื่อนำเสนอหมายเลขหรือสัญลักษณ์อื่น ตามปกติสัญลักษณ์ bar code ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ โซนว่าง ตัวอักษรเริ่มต้น ตัวอักษรข้อมูล ตัวอักษรหยุด และอีกโซนว่าง

ตัวอ่าน barcode ใช้อ่านรหัสนี้ ตัวอ่านใช้ลำแสงเลเซอร์ที่อ่อนไหวกับการสะท้อนจากเส้นและช่องว่าง ความหนาและการแปรผัน ตัวอ่านแปลแสงสะท้อนเป็นข้อมูลดิจิตัลที่ส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์สำหรับการกระทำทันทีหรือจัดเก็บ โดย bar code และตัวอ่านพบเห็นได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีก แต่ผู้ใช้มีความแตกต่างอย่างมาก พวกเขาใช้จัดการคลังสินค้าในร้านค้าย่อย บันทึกยืมหนังสือจากห้องสมุด ติดตามการผลิตและการส่งออก ลงบันทึกเข้างาน ระบุผู้ป่วย และจัดทำตารางผลลัพธ์จากส่งกลับของไดเร็คเมล์ ส่วน bar code ขนาดเล็กมากใช้เป็นแท็กติดกับผึ้งสำหรับงานวิจัย ตัวอ่านอาจจะติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น ในร้านค้าย่อย) หรือแยกหรือกระเป๋าหิ้ว ในกรณีนี้พวกเก็บข้อมูลที่อ่านจนกระทั่งสามารถส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน bar code มีมากกว่า 1 มาตรฐาน จึงมีมาตรฐาน bar code แตกต่างกันที่เรียกว่า symbologies ที่รองรับผู้ใช้ อุตสาหกรรม หรือภมิภาคต่างกัน ตั้งแต่ปี 1973  Uniform Product Code (UPC) ควบคุมโดย Uniform Code Council ที่เป็นองค์กรด้านอุตสาหกรรม ได้ให้มาตรฐาน bar code ที่ใช้โดยร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ European Article Numbering system (EAN) พัฒนาโดย Joe Woodland นักประดิษฐ์ระบบ bar code คนแรกยอมให้มีคู่ของตำแหน่งพิเศษและได้รับการใช้อย่างกว้างขวาง POSTNET เป็นมาตรฐาน bar code ในสหรัฐสำหรับรหัสไปรษณีย์ ตารางต่อไปสรุปมาตรฐาน bar code ทั่วไป

Bar Code Standard

Uses

Uniform Product Code (UPC)

จุดขาย คลังสินค้า ของร้านค้าปลีก

Code 39
(Code 3 of 9)

การระบุ คลังสินค้า และสืบค้นการจัดส่ง

POSTNET

เข้ารหัสไปรษณีย์ของจดหมายในสหรัฐ

European Article Number (EAN)

ชุดพิเศษของ UPC ที่ยอมให้มีตำแหน่งพิเศษสำหรับการระบุประเทศ

Japanese Article Number (JAN)

คล้ายกับ EAN แต่ใช้ในญี่ปุ่น

Bookland

มีพื้นฐานจากหมายเลข ISBN และใช้บนปกหนังสือ

ISSN bar code

มีพื้นฐานจากหมายเลข ISSN และใช้กับนิตยสารภายนอกสหรัฐ

Code 128

ใช้กับในความต้องการพิเศษกับ Code 39 เพราะกระทัดรัดมากกว่า

Interleaved 2 of 5

ใช้ในอุตสาหกรรมการจัดส่งและคลังสินค้า

Codabar

ใช้โดย Federal Express, ห้องสมุด และธนาคารโลหิต

MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

ฟอนต์พิเศษสำหรับหมายเลขบนด้านล่างของเช็คธนาคาร

OCR-A

รูปแบบตัวอักษรอ๊อปติคอลที่ใช้บนปกหนังสือสำหรับเวอร์ชันที่คนอ่านได้ของหมายเลข ISBN

OCR-B

ใช้สำหรับเวอร์ชันคนอ่านได้ของ UPC, EAN, JAN, Bookland, และ ISSN และตำแหน่งของ Code 39 ที่คนอ่านได้ และ การแทรก 2 – 5 สัญลักษณ์

Maxicode

ใช้โดย United Parcel Service

PDF417

ประเภท 2 มิติใหม่ของ bar code ที่สามารถเข้ารหัสได้ถึง 1108 ไบต์ของสารสนเทศ สามารถบีบอัดเป็นไฟล์ PDF

 

 
 

ศัพท์เกี่ยวข้อง

barcode reader

ดูเพิ่มเติม

Lasco Fittings: ประวัติของ bar code
Uniform Code Council : จุดรวมสำหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและการจับข้อมูล

update: 9 มิถุนายน 2548