IT A - Z

Home

IT A - Z
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
 

สารบัญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
 

integer

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

integer (ออกเสียง IN-tuh-jer) หรือจำนวนเต็ม เป็นตัวเลขเต็มจำนวน (ไม่ใช่เศษส่วน) ที่สามารถเป็นค่าบวก ลบ หรือศูนย์

ตัวอย่างเลขจำนวนเต็ม คือ -5, 1, 5, 8, 97 และ 3,043

ตัวอย่างเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม -1.43, 1 3/4, 3.14, .09 และ 5,643.1

เซทของ จำนวนเต็ม ตัวย่อ Z สามารถกำหนดได้ดังนี้
Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

ในสมการคณิตศาสตร์ จำนวนเต็มไม่ทราบจะแทนค่าด้วยตัวพิมพ์เล็ก ตัวเอน จากตัวพยัญชนะกึ่งกลางช่วงหลัง ส่วนใหญ่คือ p, q, r และ s

เซท Z เป็นจำนวนนับได้ จำนวนนับได้ หมายถึง ความจริงที่ ถึงแม้ว่าอาจจะมีจำนวนอนันต์ของสมาชิกในเซท สมาชิกเหล่านั้นสามารถแสดงถึงโดยรายการที่แสดงนัยยะระบุถึงทุกสมาชิกของเซท ตัวอย่าง นี่เป็นการหยั่งรู้จากรายการ {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} ที่ 356,804,251 และ -67,332 เป็นจำนวนเต็ม แต่ 356,804,251.5, -67,332.89, -4/3 และ 0.232323 ไม่ใช่

สมาชิกของ Z สามารถจัดคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับสมาชิกของ N ที่เป็นสมาชิกของจำนวนธรรมชาติที่ไม่มีสมาชิกเหลือจากแต่ละเซท ให้ N = {1, 2, 3, ...} ดังนั้น คู่สามารถจัดได้ในลักษณะนี้


(ภาพ SearchCIO-Midmarket.com)

ในเซทอนันต์ การดำรงอยู่แบบ หนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง ตรงกันเป็นการทดสอบเลขจำนวนนับ (cardinality) หรือขนาด เซทของจำนวนธรรมชาติและเซทของจำนวนตรรกยะ มีจำนวนนับเดียวกันกับ Z อยางไรก็ตาม เซทของจำนวนขริง จำนวนจินตภาพ และจำนวนเชิงซ้อน มีจำนวนนับใหญ่กว่า Z

 
 

ศัพท์เกี่ยวข้อง

cardinality, set

ดูเพิ่มเติม

-

ปรับปรุง:
25 กันยายน 2548