IT A - Z

Home

IT A - Z
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
 

สารบัญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
 
 

Small Computer System Interface (SCSI)

ที่มา SearchStorage.com

SCSI (Small Computer System Interface) เป็นกลุ่มของการอินเตอร์เฟซอีเลคโทรนิคส์ในมาตรฐาน American National Standards Institute (ANSI) ที่ยินยอมให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ต่อพ่วงเช่น ดิสก์ไดร์ฟ, CD-ROM ไดร์ฟ, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนได้เร็วกว่า และยืดหยุ่นมากการอินเตอร์เฟซแบบเดิม พัฒนาโดย Apple computer และยังคงใช้ใน Macintosh ในปัจจุบันกลุ่มของการอินเตอร์เฟซ SCSI เป็นแบบขนาน พอร์ต SCSI ได้รับการติดตั้ง ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส่วนมากในปัจจุบัน และสนับสนุนโดยระบบปฎิบัติการหลัก ในการเพิ่มอัตราข้อมูล SCSI มีความยืดหยุ่นมากกว่าการอินเตอร์เฟซในการส่งผ่านข้อมูลแบบขนานเดิม มาตรฐานล่าสุดของ SCSI คือ Ultra-2 SCSI สำหรับบัส 16 บิต สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 80 megabytes ต่อวินาที (MBps) SCSI ยอมให้การเชื่อมอุปกรณ์ได้ถึง 7-15 อุปกรณ์ ต่อ 1 พอร์ต SCSI ในแบบ daisy-chain ซึ่งยอมให้แผ่นวงจร 1 วงจร หรือการ์ดใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ แทนที่การใช้การ์ดแยกกันสำหรับแต่ละอุปกรณ์ ทำให้มีแนวคิดการอินเตอร์เฟซ กับคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ Notebook โดย host adapter เดี่ยวในรูปของ PC card สามารถรับการอินเตอร์เฟซ SCSI สำหรับ “laptop” เป็นอิสระจากพอร์ตแบบ parallel และ serial สำหรับผู้ใช้กับโมเด็มแบบภายนอกและเครื่องพิมพ์ ในขณะที่ยอมให้อุปกรณ์อื่นสามารถใช้เพิ่มด้วย ถึงแม้ว่าไม่ใช่อุปกรณ์ทั้งหมดสนับสนุนทุกระดับของ SCSI แต่มาตรฐาน SCSI มีลักษณะ backward-compatible คือ ถ้านำอุปกรณ์เก่ามาต่อกันกับคอมพิวเตอร์ใหม่ที่สนับสนุนมาตรฐานใหม่ อุปกรณ์เก่ายังคงทำงานแบบเก่าและอัตราข้อมูลช้ากว่า

SCSI เริ่มต้น ที่เรียกว่า SCSI-1 ได้เปลี่ยนมาเป็น SCSI-2 ที่รู้จักในชื่อ “plain SCSI” ได้มีการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง SCSI-3 ประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่งพื้นฐาน และคำสั่งเพิ่มเติมพิเศษที่ตรงกับ ความต้องการเฉพาะของอุปกรณ์ กลุ่มคำสั่งของ SCSI ไม่เพียงแต่ใช้ในอินเตอร์เฟซแบบขนานของ SCSI-3 เท่านั้น แต่สามารถใช้กับ โปรโตคอลแบบ parallel และแบบ serial รวมถึง Fiber Channel, Serial Bus Protocol (ใช้กับ IEEE 1394, Firewire Physical Protocol) และ Serial Storage Protocol

มาตรฐาน SCSI ที่มีการทดลองใช้อย่างกว้างขวาง คือ Ultra-2 ซึ่งใช้อัตรานาฬิกา 40 MHz เพื่อดึงข้อมูลสูงสุดด้วยอัตราการส่งผ่านได้ถึง 80 MBps และให้ใช้สายเคเบิลยาวขึ้น (ได้ถึง 12 เมตร) โดยการใช้สัญญาณ Low Voltage Differential (LVD) รูปแบบของ SCSI ก่อนหน้านี้ ใช้สายเดี่ยวที่ปลายต่อกับสายดิน Ultra-2 สิ่งสัญญาณทั้งสองสายด้วยการนำเสนอข้อมูล เป็นส่วนต่างระหว่างความต่างศักย์ระหว่างสาย 2 เส้น ซึ่งทำให้สนับสนุนสายเคเบิลที่ยาวกว่า Low Voltage Differential ลดความต้องการพลังงานและต้นทุนการผลิต

มาตรฐาน SCSI ล่าสุด คือ Ultra-3 ซึ่งได้เพิ่มอัตราการส่งข้อมูลจาก 80 MBps เป็น 160 สามารถทำงานได้เต็มอัตรานาฬิกาแทนที่ครึ่งอัตรานาฬิกาใน Ultra-2 มาตรฐานในบางครั้งอ้างถึงในชื่อ “Ultra160/m” สนับสนุนดิสก์ไดร์ฟใหม่ Ultra160/m ให้อัตราการส่งผ่านที่เร็วกว่า Ultra160/m ได้รวม cyclical redundancy checking (CRC) สำหรับทำให้มั่นใจการส่งข้อมูลรวมและการมีอยู่ของ domain สำหรับการทดสอบเครือข่าย SCSI

ตารางมาตรฐาน SCSI

เทคโนโลยี ความยาวสาย (เมตร) ความเร็วสูงสุด
(MBps)

จำนวนอุปกรณ์มากที่สุด
SCSI-1 6 5 8
SCSI-2 6 5-10 8 or 16
Fast SCSI-2 3 10-20 8
Wide SCSI-2 3 20 16
Fast Wide SCSI-2 3 20 16
Ultra SCSI-3, 8-bit 1.5 20 8
Ultra SCSI-3, 16-bit 1.5 40 16
Ultra-2 SCSI 12 40 8
Wide Ultra-2 SCSI 12 80 16
Ultra-3 (Ultra160/m) SCSI 12 160 16

 

 
 

ศัพท์เกี่ยวข้อง

ANSI, parallel, bus, PC Card, MHz, CRC

update: 15 ตุลาคม 2545