IT A - Z

Home

IT A - Z
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
 

สารบัญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
 
 

ที่มา WhatIs.com

Vector (เวคเตอร์) เป็นปริมาณหรือปรากฏการณ์ที่มีสองคุณสมบัติอิสระ คือ ขนาดและทิศทาง ศัพท์คำนี้บ่งชี้การนำเสนอปริมาณลักษณะนี้ในทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิตด้วย

ตัวอย่าง vector ในธรรมชาติ คือ ความเร็ว (velocity) โมเมนตัม แรง สนามแม่เหล็ก และน้ำหนัก (น้ำหนักเป็นแรงที่สร้างโดยความเร่งของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมวล) ปริมาณหรือปรากฏการณ์ที่แสดงขนาดอย่างเดียว โดยไม่มีทิศทางเฉพาะเรียกว่า scalar ตัวของปริมาณ scalar ได้แก่ อัตราเร็ว มวล ความต้านทานไฟฟ้า หรือปริมาณจัดเก็บของฮาร์ดไดร์ฟ


(ภาพ WhatIs.com)

เวคเตอร์สามารถแสดงทางกราฟิกเป็นสองมิติหรือสามมิติ ขนาดได้รับการแสดงเป็นเส้นเซ็กเมนต์ (segment) ทิศทางได้รับการแสดงโดยการกำหนดทิศทางของเส้นเซ็กเมนต์เป็นลูกศรที่ปลายข้างหนึ่ง ภาพข้างบนแสดงสามเวคเตอร์ในพิกัดสี่เหลี่ยมสองมิติ (Cartesian plane) และเทียบเท่ากับพิกัด polar

เปรียบเทียบกับ vector graphics และดู scalar ด้วย

 
 

ศัพท์เกี่ยวข้อง

vector graphics, scalar

ดูเพิ่มเติม

-

ปรับปรุง: 5 กันยายน 2548