Asynchronous JavaScript and XML

Home

AJAX Tutorial
Knowledge Developer Database Internet Resource
AJAX Tutorial
1. แนะนำ AJAX
2. ตัวอย่าง AJAX
3. การสร้าง XMLHttpRequest Object
4. การส่งคำขอไปแม่ข่าย
5. การตอบสนองจากแม่ข่าย
6. onreadystatechange Event
7. AJAX PHP/ASP
8. AJAX Database
9. AJAX XML
 
Internet
PHP
SSI
HTML
AJAX
 

แนะนำ AJAX

AJAX เป็นการประยุกต์บนเว็บสำหรับการทำงานบนเพจเป็นแบบไดนามิคส์

อะไรต้องรู้ก่อน

ก่อนจะเรียนรู้ AJAX ต้องมีเข้าพื้นฐานต่อไปนี้

  • HTML / XHTML
  • CSS
  • JavaScript / DOM

อะไรคือ AJAX

AJAX ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML

AJAX เป็นเทคนิคการสร้างเว็บเพจที่เร็วและไดนามิค

AJAX ยอมให้เว็บเพจปรับปรุงอย่างไม่พร้อมกัน (asynchronous) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดเล็กกับแม่ข่ายในด้านเบื้องหลัง สิ่งนี้หมายความว่า มีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงบางส่วนของเว็บเพจ โดยปราศจากการโหลดเพจนั้นใหม่ทั้งหมด

ajax flow diagram

AJAX อยู่บนฐานมาตรฐานอินเตอร์เน็ต

AJAX อยู่บนฐานมาตรฐานอินเตอร์เน็ต และใช้การผสมต่อไปนี้

  • XMLHttpRequest object (เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไม่พร้อมกันกับเครื่องแม่ข่าย)
  • JavaScript/DOM (เพื่อแสดงผลหรือปฏิสัมพันธ์กับสารสนเทศ)
  • CSS (เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล)
  • XML (มักจะใช้เป็นรูปแบบของการส่งผ่านข้อมูล)

การประยุกต์ AJAX เป็นอิสระจากบราวเซอร์และแพล๊ตฟอร์ม

AJAX ได้รับความนิยมในปี 2548 ด้วย Google Suggest

Google Suggest เป็นการใช้ AJAX ในการสร้างอินเตอร์เฟซของเพจแบบไดนามิค เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ในช่องค้นหาของ Google คำสั่ง JavaScript จะส่งตัวอักษรไปยังแม่ข่ายและแม่ข่ายจะส่งกลับรายการคำแนะนำ

 


  
[an error occurred while processing this directive]