PHP

Home

PHP Tutorial
Knowledge Developer Database Internet Resource
PHP ระดับสูง
1. การอัพโหลด
2. ฟังก์ชันเมล์และเครือข่าย
3. วันที่และเวลา
4. กราฟฟิกและภาพ
 
PHP
PHP เบื้องต้น
การสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ
PHP ระดับสูง
 
Internet
PHP
SSI
HTML
AJAX
 
 

PHP ระดับสูง

แนะนำการประยุกต์คำสั่งและฟังก์ชันใน PHP สำหรับการสร้างส่วนการทำงานหรือการประยุกต์บนเว็บ

  1. การอัพโหลด
  2. การส่งอีเมล์
  3. วันที่และเวลา
  4. กราฟฟิกและภาพ
   

สรุปจาก การสร้างเว็บด้วย PHP และ MySQL โดย สุจินต์ ตระการรัตน์สันติ, widebase, พฤศจิกายน 2549

 


 

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase / Julaphak