Server Side Includes

Home

SSI Tutorial
Knowledge Developer Database Internet Resource
SSI Tutorial
1. แนะนำ SSI
2. การคอนฟิกให้แม่ข่ายยอมรับ SSI
3. คำสั่ง SSI พื้นฐาน
4. ตัวอย่างเพิ่มเติม
5. เทคนิค SSI ระดับสูง
6. สรุป
 
Internet
PHP
SSI
HTML
AJAX
 

คำสั่ง SSI พื้นฐาน

คำสั่ง SSI มีไวยากรณ์ต่อไปนี้

<!-- #element attribute = value attribute = value … -->

รูปแบบนี้เหมือนกับ HTML Comment ดังนั้นถ้าไม่ได้ให้เข้าถึง SSI อย่างถูกต้อง browser จะข้ามไปแต่ยังคงมองเห็นในชุดคำสั่ง HTML ถ้าคอนฟิกกับ SSI อย่างถูกต้องคำสั่งนี้จะได้รับการแทนที่ด้วยผลลัพธ์

element หรือหน่วยคำสั่ง สามารถเป็นส่วนหนึ่งในหลายสิ่ง และจะกล่าวถึงมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในส่วนต่อไปของบทความต่อไปเป็นบางตัวอย่างของการใช้ SSI

วันที่ของวันนี้

<!-- #echo var = “DATE_LOCAL” -->

หน่วยคำสั่ง echo เป็นการแสดงค่าตัวแปร มีตัวแปรมาตรฐานจำนวนหนึ่งที่รวมชุดตัวแปร environment ที่มีให้กับโปรแกรม CGI รวมทั้งสามารถกำหนดตัวแปรขึ้นเองด้วยหน่วยคำสั่ง set

ถ้าไม่ชอบรูปแบบวันที่ที่พิมพ์ออกมาสามารถใช้หน่วยคำสั่ง config กับคุณลักษณะ timefmt เพื่อการปรับปรุงรูปแบบ

<!-- #config timefmt = “%A%B%d, %Y” -->
Today is <!-- #echo var = “DATE_LOCAL” -->

วันที่ปรับปรุงไฟล์

This document last modified <!-- #flastmod file = “index.html” -->

หน่วยคำสั่งนี้ขึ้นกับคอนฟิกของรูปแบบไฟล์

การรวมผลลัพธ์ของโปรแกรม CGI

นี่เป็นการใช้ปกติมากของ SSI เพื่อส่งออกผลลัพธ์โปรแกรม CGI เช่น การนับ

<!-- #include virtual = “/cgi-bin/counter.pl” -->

 


  

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase / Julaphak