Server Side Includes

Home

SSI Tutorial
Knowledge Developer Database Internet Resource
SSI Tutorial
1. แนะนำ SSI
2. การคอนฟิกให้แม่ข่ายยอมรับ SSI
3. คำสั่ง SSI พื้นฐาน
4. ตัวอย่างเพิ่มเติม
5. เทคนิค SSI ระดับสูง
6. สรุป
 
Internet
PHP
SSI
HTML
AJAX
 

สรุป

SSI ไม่ได้แทนที่ CGI หรือเทคโนโลยีอื่นสำหรับเว็บเพจแบบไดนามิคส์ แต่เป็นวิธีที่ดีเพื่อเพิ่มข้อมูลแบบไดนามิคส์กับเพจโดยปราศจากการทำงานมาก

รวมถึงบทเรียนของเว็บไซต์นี้ได้ใช้ ssi ในนามสกุลไฟล์ .shtml ในการแสดงผล

 


  

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase / Julaphak