IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

AS/400

ที่มา Search400.com

  :   ผู้ชม 12725

AS/400 การเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการของ "IBM iSeries" แต่ยังคงเรียกว่า AS/400 เป็นแม่ข่ายระดับกลางที่ออกแบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและแผนกในวิสาหกิจขนาดใหญ่และปัจจุบันได้รับการออกแบบ ดังนั้นจะทำงานได้ดีในเครือข่ายแบบกระจายกับโปรแกรมประยุกต์เว็บ AS/400 ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ PowerPC กับเทคโนโลยี reduced instruction set computer ระบบปฏิบัติการเรียกว่า OS/400 ด้วยดิสก์จัดเก็บหลายเทอราไบต์ (terabyte) และหน่วยความจำเสมือน Java ที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับระบบปฏิบัติการ IBM หวังว่าจะทำให้ AS/400 เป็นแม่ข่ายทุกวัตถุประสงค์ที่สามารถแทนที่แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแม่ข่ายเว็บในโลกธุรกิจ ที่แข่งขันกับทั้งแม่ข่าย Wintel และ Unix ขณะที่ นำเสนอฐานลูกค้าจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต

AS/400 เป็นหนึ่งในเรื่องราวประสบความสำเร็จมากที่สุดของ IBM ได้รับการติดตั้งในวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ระดับแผนก ในธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงานรัฐบาล และอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ความนิยมสูงคือ System/38 ลูกค้า AS/400 สามารถเลือกจากโปรแกรมประยุกต์หลายพันโปรแกรมที่ได้รับการเขียนแบบ “เว็บ” IBM ชี้ว่า AS/400 มีเวลาให้บริการได้ถึง 99.9%

AS/400 มาพร้อมกับฐานข้อมูลที่ติดมาด้วย (built-in) ตัวเลือกการติดตั้งคือ Domino (Notes กับ browser)

ตามรายงานของ IBM ส่วนการทำงานใหม่สำหรับ AS/400

- คลังข้อมูล (Data Warehouse) – ด้วย RAM หลายกิกะไบต์และพื้นที่ฮาร์ดดิสก์หลายเทอราไบต์ ทำให้ AS/400 สามารถจัดเก็บข้อมูลบริษัทรวม ซึ่งสามารถประยุกต์ด้วย data mining
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Java ด้วยการบูรณการอย่างใกล้ชิดกับ Java virtual machine และเครื่องมือใหม่ โดย IBM สำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์เชิงพาณิชย์กับ Java ซึ่ง AS/400 สามารถใช้เป็นระบบพัฒนา
- เว็บและการบริการ e-commerce ติดตั้งกับแม่ข่ายเว็บและโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบให้สนับสนุน e-commerce (ทำใบสั่งซื้อ สืบค้นใบสั่งซื้อ ให้บริการกับลูกค้า ทำงานกับหุ้นส่วนและผู้จัดส่งสินค้า) และความสามารถด้าน firewall โดย AS/400 สามารถจัดการบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบริษัทขนาดกลาง
- บริการ groupware ระดับบริษัท ข้อสมมติ Domino และ Notes ได้รับการรวมด้วยระบบ นี่ได้รับการออกแบบอย่างรวดเร็วที่ให้บริษัทกับ อี-เมล์ทันสมัย project file sharing, whiteboards และ electronic collaboration

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchDomino.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับ AS/400 for Lotus Domino และ Notes professionals
IBM's eServer iSeries pag : เป็นสถานที่เริ่มต้นสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับ AS/400
Search400.com : เป็นศูนย์ข่าวและทรัพยากรเกี่ยวกับ AS/400, iSeries และแม่ข่าย i5

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, data mining, database, e-commerce, firewall, gigabyte, Java, network, server, terabyte, UNIX, virtual memory, reduced instruction set computer, Lotus Note, Domino, distributed, Wintel

update: 8 ธันวาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase