IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

application service provider

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 14171

ดูเพิ่มเติม

ASP

ASP ย่อเป็น Active Server Page ด้วย

application service provider (ASP) เป็นบริษัทที่เสนอให้เอกชนหรือธุรกิจเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไปยังโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีตำแหน่งของสิ่งนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือธุรกิจ บางครั้งเรียกว่า "apps-on-tap" บริการ ASP ได้รับการคาดว่าเป็นทางเลือกสำคัญ ไม่เพียงแต่บริษัทขนาดเล็กด้วยงบประมาณจำนวนน้อยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในรูปของแหล่งภายนอก (outsourcing) และสำหรับหลายบริการสำหรับแต่ละรายด้วย โปรแกรมประยุกต์ก่อนหน้านี้รวมถึง

• remote access ให้บริการสำหรับผู้ใช้ของธุรกิจ
• local area network ซึ่งผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อได้ ด้วยแม่ข่ายไฟล์ธรรมดา
• โปรแกรมประยุกต์พิเศษราคาแพงที่ติดตั้งและบำรุงรักษาภายในบริษัทลูกค้าหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

Hewlett-Packard, SAP และ Qwest รวมตัวเป็นพันธมิตรสำหรับให้บริการ ASP พวกเขามีแผนว่าโปรแกรมประยุกต์ SAP R/3 ที่ "cybercenters" ที่จะให้บริการกับคอมพิวเตอร์อื่น Microsoft กำลังยอมให้บางบริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ BackOffice รวมถึง SQL Server, Exchange และ Windows NT Server ให้กับการยืม จ่ายต่อการใช้ (pay-per-use)

ขณะที่ ASP พยากรณ์ว่าการให้โปรแกรมประยุกต์และบริการกับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลแบบจ่ายต่อการใช้ (pay-per-use) หรือใบอนุญาตรายปี บริษัทขนาดใหญ่กำลังให้การใช้บริการ ASP ของตัวเองภายใน เคลื่อนย้ายออกจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและวางสิ่งเหล่านี้บนชนิดพิเศษของแม่ข่ายประยุกต์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมเวิร์กสเตชันแบบ thin client สิ่งนี้ยอมให้ธุรกิจอ้างสิทธิการควบคุมส่วนกลางกับค่าใช่จ่ายโปรแกรมประยุกต์และการใช้ที่บริษัทมีในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ terminal server ของ Microsoft และผลิตภัณฑ์ WinFrame ของ Citrix กำลังนำผลิตภัณฑ์แม่ข่ายประยุกต์ thin-client

LAST UPDATED: 19 Sep 2003

สารสนเทศเพิ่มเติม

Search400.com : มีหลายร้อยการเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กับผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์
SearchCRM.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้ผู้ให้บริการประยุกต์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลุกค้า
SearchDomino.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับ ASP สำหรับ Lotus Domino and Notes professionals
SearchSAP.com : มีชุดรวมส่วนขยายของการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

remote access, terminal server, thin client, application server, SAP, R/3, WinFrame

update: 19 กันยายน 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase