IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Assembler

ที่มา

  :   ผู้ชม 14018

Assembler เป็นโปรแกรม ที่ใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์พื้นที่ และแปลงคำสั่งเหล่านี้เป็นรูปแบบเลขฐานสองที่ โพรเซสเซอร์ ของคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ในการทำงานพื้นฐาน มีการเรียกภาษาคำสั่ง assembler ว่าภาษา assembler

การทำงาน
- คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มากับกลุ่มที่ระบุคำสั่งพื้นฐานที่ตรงกับภาษาเครื่องพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ เช่น คำสั่ง "Load" ทำให้โพรเซสเซอร์ย้ายตัวอักษรของบิตจากตำแหน่ง ในหน่วยความจำของโพรเซสเซอร์ไปที่ตำแหน่งพิเศษที่เรียกว่า register สมมติให้โพรเซสเซอร์ต้องใช้อย่างน้อย 8 register สำหรับแต่ละตัวเลข คำสั่งเหล่านี้จะย้ายค่า (ตัวอักษรของบิต ที่มีความยาวแน่นอน) ที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 3000 ไปที่ register 8: L 8,3000
- ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งของ assembler
- ชุดคำสั่งของ assembler ที่เรียกว่า source code หรือ source program จะได้รับการระบุในโปรแกรม assembler เมื่อเริ่มใช้โปรแกรม
- โปรแกรม assembler จะนำแต่ละคำสั่งของโปรแกรมและแปลงไปตามรูปแบบของบิต
- ผลลัพธ์ ของโปรแกรม assembler ที่เรียกว่า source code หรือ โปรแกรมวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กันโปรแกรมด้านนำเข้า ชุดตัวเลข ( 0 และ 1) ที่ประกอบเป็นโปรแกรมวัตถุประสงค์บางที่เรียกว่าภาษาเครื่อง ( machine code)
- โปรแกรมวัตถุประสงค์ สามารถเรียกใช้ตามที่ต้องการ

ในคอมพิวเตอร์ยุคแรก การเขียนโปรแกรมต้องเขียนด้วยภาษาเครื่อง แต่ภาษา assembler หรือกลุ่มคำสั่งได้รับพัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา assembler ในปัจจุบันใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของโพรเซสเซอร์ ซึ่งต้องการความรู้เฉพาะของกลุ่มคำสั่ง ในช่วงที่ผ่านมาโปรแกรมส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาระดับสูง เช่น COBOL, FORTRAN, PL/I และ C ภาษาเหล่านี้ง่ายในการเรียนรู้ และเขียนโปรแกรมได้เร็วกว่าภาษา assembler โปรแกรมที่ประมวลผลคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาระดับสูง เรียกว่า คอมไพล์เลอร์ (compiler) เพื่อแปลงเป็นภาษาเครื่อง เช่นเดียวกับภาษา assembler

แนวคิดใหม่ในการเตรียมโปรแกรมและทำให้มีขนาดกระทัดรัดเป็นแนวคิดที่เรียกว่า byte code เช่น ภาษา Java ที่เป็นการคอมไพล์สำหรับคอมพิวเตอร์ทางทฤษฎี byte code สามารถส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในทุกแพล็ตฟอร์ม ซึ่งทำการดาวน์โหลดหรือติดมากับ Java virtual machine โดย virtual machine จะระวังความยาวของกลุ่มคำสั่งเฉพาะ และแพล็ตฟอร์มของเครื่อง และทำการประมวลผล byte code ของภาษา Java

สารสนเทศเพิ่มเติม

แหล่งสารสนเทศของภาษา assembly (assembler) : Assembly Internet Resources

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bit, bytecode, compiler, Java, processor, virtual machine, Instruction, memory

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase