IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

atomic clock

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12750

atomic clock (นาฬิกาอะตอม) เป็นเวลาที่มีความแม่นยำมากที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบเวลาตามการสั่นภายในอะตอม NIST-F1 นาฬิกาอะตอมมาตรฐานของสหรัฐ ได้รับการกล่าวถึงแม่นยำว่า ไม่เกินหนึ่งวินาทีต่อ 30 ล้านปี นาฬิกาอะตอม ได้รับการใช้ระบบพิกัดที่ต้องการความแม่นยำเต็มที่ เช่น การนำทาง Global Positioning System (GPS) และอินเตอร์เน็ต กลุ่มของนาฬิกาอะตอมตั้งอยู่ในจำนวนของสถานที่ทั่วโลกที่ใช้เชื่อมโยงเพื่อก่อตั้ง Coordinated Universal Time (UTC)

นาฬิกาอะตอมรักษาเวลาตามการแกว่งออสซิลเลทเหมือนกับนาฬิกาปกติ ซึ่งช่วงเวลาการสั่นหรือเคลื่อนไหวระหว่างสองวัตถุหรือระหว่างสองสถานะของวัตถุเดี่ยว สร้างการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน ตัวอย่าง ในนาฬิกาลูกตุ้ม การการแกว่งออสซิลเลทเป็นการเคลื่อนไหวไปและกลับของลูกตุ้ม (ออสซิลเลเตอร์) นาฬิกาแบบนี้รักษาเวลาตามความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้ม ซึ่งจะแม่นยำมากกว่าหรือน้อยกว่า ขึ้นกับจำนวนของตัวแปร ความแม่นยำของนาฬิกาอะตอม ในอีกด้านหนึ่งขึ้นกับความจริงที่อะตอม ที่เป็นสาเหตุของการแกว่งออสซิลเลทจะสั่นในความถี่เดียวกันเสมอ

ในปี 1945 Isidor Rabi ศาสตราจารย์ฟิสิกค์ที่ Columbia University เสนอว่าความสั่นของอะตอมสามารถใช้รักษาเวลา บนพื้นฐานที่เขาพัฒนาและเรียกว่า atomic beam magnetic resonance สี่ปีต่อมา National Bureau of Standards (ปัจจุบันคือ National Institute of Standards and Technology) ได้พัฒนานาฬิกาอะตอมที่ใช้การสั่นสะเทือนของโมเลกูลแอมโมเนีย NIST-F1 มาตรฐานปัจจุบันของสหรัฐ ใช้อะตอมซีเซียม สิ่งนี้และมาตรฐานนาฬิกาอะตอมคล้ายกันในปารีสมีเวลาแม่ยำมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา

นาฬิกาอะตอมซีเซียมเชิงพาณิชย์แรกได้รับการผลิตโดย National Company ในแมสซาชูเซ็ต Frequency Electronics, FTS และ Hewlett Packard (HP) เป็นผู้ผลิตในวันนี้ นาฬิกาอะตอมไม่ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางในสินค้าอุปโภคเพราะมีขนาดใหญ่และใช้กำลังมาก เร็วๆนี้ NIST พัฒนานาฬิกาเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ ขนาดประมาณเมล้ดข้าวและแม่นยำภายใน 1 วินาทีใน 126 ปี กลไกใหม่สามาถผลิตบนชิปคอมพิวเตอร์และใช้อุปกรณ์พกพาในตลาดอุปโภค เช่น วิทยุ ระบบ GPS และโทรศัพท์เซลลูลาร์

สารสนเทศเพิ่มเติม

NIST : ให้ความสนใจและประวัติสารสนเทศของเวลา จากไม้บนดิน มาจนถึงนาฬิกาอะตอม
How Stuff Works : อธิบายรายละเอียดของนาฬิกาอะตอม
NIST : ให้สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฬิกาอะตอม ซีเซียม NIST-F1

ศัพท์เกี่ยวข้อง

oscillator, HP, National Institute of Standards and Technology, atom, GPS

update: 8 กุมภาพันธ์ 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase