IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

oscillator

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12800

oscillator เป็นอุปกรณ์กลไกหรืออิเลคโทรนิคส์ที่ทำงานบนหลักการของการแกว่ง คือ ช่วงการผันแปรระหว่างสองสิ่งอยู่พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงพลังงาน คอมพิวเตอร์ นาฬิกา วิทยุ และอุปกรณ์ตรวจจับโลหะอยู่อุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ oscillator

ตุ้มนาฬิกาเป็นประเภทอย่างง่ายของ oscillator แบบกลไก เวลาแม่นยำสูงในโลกคือ นาฬิกาอะตอมที่รักษาเวลาตามการแกว่งภายในอะตอม oscillator แบบอิเลคโทรนิคส์เป็นการใช้การสร้างสัญญาในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวรับไร้สายและตัวส่ง และอุปกรณ์ความถี่เสียง โดยเฉพาะ synthesizer มี oscillator แบบอิเลคโทรนิคส์หลายประเภท แต่ทั้งหมดทำงานตามหลักการพื้นฐานคือ oscillator ใช้การขยายเสียงอ่อนไหวซึ่งผลลัพธ์ส่งกลับกับการนำเข้าในเฟส ดังนั้น สัญญาณสร้างและรักษา เรื่องนี้รับรู้การตอบกลับด้านบวก นี่เป็นกระบวนการเดียวกันที่บางครั้งเป็นสาเหตุไม่ต้องการ “เสียงหอน” ในระบบที่อยู่สาธารณะ

ความถี่นี้ซึ่ง oscillator ทำงานหาได้โดยคริสตัลควอท์ซ (quartz crystal) เมื่อกระแสปัจจุบันประยุกต์กับคริสตัล สิ่งนี้สั่นความถี่ที่ขึ้นกับความหนา และบนกริยาซึ่งสิ่งนี้ตัดจากหินแร่เริ่มแรก บาง oscillator ใช้การผสมของตัวนำ ตัวต้านทาน และ/หรือ ตัวเก็บประจุเพื่อหาความถี่ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพดีที่สุด (ความคงที่ของความถี่) มีอยู่ใน oscillator ที่ใช้คริสตัลควอท์ซ

ในคอมพิวเตอร์ oscillator พิเศษเรียกว่านาฬิกา (clock) ทำหน้าที่บริการแหล่งของอุปกรณ์ pacemaker สำหรับไมโครโพรเซสเซอร์ ความถี่นาฬิกา (หรือความเร็วนาฬิกา) ระบุเป็นเมกกะเฮิร์ทซ (MHz) และเป็นปัจจัยสำคัญในการหาอัตราซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถประมวลคำสั่ง

สารสนเทศเพิ่มเติม

How Stuff Works : อธิบาย oscillator
The Virtual Synthesizer Museum : มีสารสนเทศน่าสนใจเกี่ยวกับ music synthesizers

ศัพท์เกี่ยวข้อง

clock speed, microprocessor, Instruction, Signal, wireless, frequency, phase, amplifier

update: 31 ตุลาคม 2547

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase