IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

wireless

ที่มา

  :   ผู้ชม 12957

wireless (ไร้สาย) เป็นคำที่อ้างถึงในด้านโทรคมนาคม ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำสัญญาณบนเส้นทางการสื่อสารทั้งหมด หรือบางส่วน อุปกรณ์การเตือน เช่น intrusion alarms, ให้คลื่น acoustic ที่ความถี่สูงกว่าช่องที่คนได้ยิน บางครั้งสามารถจัดเป็น " wireless" (ไร้สาย)ได้ ตัวส่งสัญญาณไร้สายได้มีการใช้ครั้งแรก ในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 โดยใช้ radio telegraphy (รหัสมอร์ส) ต่อมาเมื่อมีการ modulation ทำให้สามารถส่งเสียงและเพลง แบบไร้สาย ตัวกลางเรียกว่า "radio" (วิทยุ) เมื่อมีการมาของโทรทัศน์, fax, data communication ทำให้มีการส่วนขนาดใหญ่ ของ Spectrum คำว่า "wireless" จึงมีการเปลี่ยนความหมาย

ตัวอย่างอุปกรณ์ไร้สายในปัจจุบัน ได้แก่
- โทรศัพท์ เซลลูลาร์ และ pager ให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่พกพา และเคลื่อนที่ได้ทั้ง ส่วนบุคคลและธุรกิจ
- Global Positioning System (GPS) ยอมให้คนขับรถยนต์ กัปตันเรือ นักบิน สามารถสอบถามตำแหน่งต่าง ๆ บนโลก
- อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ไร้สาย เช่น เมาส์ ไร้สาย
- โทรศัพท์ ไร้สาย เป็นอุปกรณ์ที่จำกัดช่อง แต่อย่าสับสนกับโทรศัพท์ เซลลูลาร์
- ระบบควบคุม Home-entertainment เช่น ตัวควบคุม VCR และตัวควบคุมช่องโทรทัศน์
- วิทยุ 2 ทาง รวมถึงการบริการ Amateur and citizen Radio
- โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ยอมให้ผู้ชมในที่ต่าง ๆ เลือกช่องต่าง ๆ ได้นับร้อยช่อง
- LAN ไร้สาย ให้ความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัท

เทคโนโลยีไร้สาย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลังมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชน การควบคุมและการสื่อสารไร้สายที่มีลักษณะเฉพาะ มีตัวอย่าง คือ
- Global System for Mobile Communication (GSM) เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลที่ใช้ในยุโรปและส่วนอื่นของโลก ใช้มาตรฐานโทรศัพท์ไร้สายในยุโรป
- General Packet Radio Service (GPRS) เป็นระบบโทรคมนาคมไร้สายแบบแพ็คเกต ที่ให้การเชื่อมต่อเนื่องกับอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์
- Enhance Data GSM Environment (EDGE) เวอร์ชันล่าสุดของการบริการระบบ GSM
- Universal Mobile Telecommunications System (UTMS) เป็นระบบ broadband แบบแพ็คเกตที่ให้กลุ่มของการบริการที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกแห่งบนโลก
- Wireless Application Protocol (WAP) กลุ่มของโปรโตคอลการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์เซลลูลาร์และเครื่องรับวิทยุ ให้สามารถเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
- i-mode เป็นระบบ "smart phone" แรกสำหรับ web browser มีการแนะนำครั้งแรกในญี่ปุ่นซึ่งให้สีและวิดีโอบนโทรทัศน์

Wireless (ไร้สาย) สามารถแบ่งออกเป็น
- Fixed wireless การทำงานของอุปกรณ์ไร้สายและระบบในบ้านและสำนักงาน และอุปกรณ์เฉพาะที่ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็มเฉพาะ
- Mobile wireless การใช้อุปกรณ์ไร้สายหรือระบบ นอกสถานที่หรือบนยานพาหนะ รวมถึง automotive cell phone และ PCS (Personal communication service)
- Portable wireless การทำงานอัตโนมัติ อุปกรณ์หรือระบบไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่ ภายในสำนักงาน บ้าน หรือยานพาหนะ
- IR wireless การใช้อุปกรณ์ที่นำข้อมูลผ่านรังสีอินฟราเรด (IR) ให้ระบบควบคุมและสื่อสารภายในช่วงที่แน่นอน

สารสนเทศเพิ่มเติม

AT&T web site : AT&T's Wireless Services Overview. Other large wireless product or service providers: Ericsson, Lucent, Motorola, Nokia, and Qualcomm.
Virginia Tech's Wireless Page : links to wireless information sources.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

fax, WAP, i-Mode, modulation

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase