IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

wireless

ที่มา

  :   ผู้ชม 123913

wireless (ไร้สาย) เป็นคำที่อ้างถึงในด้านโทรคมนาคม ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำสัญญาณบนเส้นทางการสื่อสารทั้งหมด หรือบางส่วน อุปกรณ์การเตือน เช่น intrusion alarms, ให้คลื่น acoustic ที่ความถี่สูงกว่าช่องที่คนได้ยิน บางครั้งสามารถจัดเป็น " wireless" (ไร้สาย)ได้ ตัวส่งสัญญาณไร้สายได้มีการใช้ครั้งแรก ในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 โดยใช้ radio telegraphy (รหัสมอร์ส) ต่อมาเมื่อมีการ modulation ทำให้สามารถส่งเสียงและเพลง แบบไร้สาย ตัวกลางเรียกว่า "radio" (วิทยุ) เมื่อมีการมาของโทรทัศน์, fax, data communication ทำให้มีการส่วนขนาดใหญ่ ของ Spectrum คำว่า "wireless" จึงมีการเปลี่ยนความหมาย

ตัวอย่างอุปกรณ์ไร้สายในปัจจุบัน ได้แก่
- โทรศัพท์ เซลลูลาร์ และ pager ให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่พกพา และเคลื่อนที่ได้ทั้ง ส่วนบุคคลและธุรกิจ
- Global Positioning System (GPS) ยอมให้คนขับรถยนต์ กัปตันเรือ นักบิน สามารถสอบถามตำแหน่งต่าง ๆ บนโลก
- อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ไร้สาย เช่น เมาส์ ไร้สาย
- โทรศัพท์ ไร้สาย เป็นอุปกรณ์ที่จำกัดช่อง แต่อย่าสับสนกับโทรศัพท์ เซลลูลาร์
- ระบบควบคุม Home-entertainment เช่น ตัวควบคุม VCR และตัวควบคุมช่องโทรทัศน์
- วิทยุ 2 ทาง รวมถึงการบริการ Amateur and citizen Radio
- โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ยอมให้ผู้ชมในที่ต่าง ๆ เลือกช่องต่าง ๆ ได้นับร้อยช่อง
- LAN ไร้สาย ให้ความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัท

เทคโนโลยีไร้สาย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลังมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชน การควบคุมและการสื่อสารไร้สายที่มีลักษณะเฉพาะ มีตัวอย่าง คือ
- Global System for Mobile Communication (GSM) เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลที่ใช้ในยุโรปและส่วนอื่นของโลก ใช้มาตรฐานโทรศัพท์ไร้สายในยุโรป
- General Packet Radio Service (GPRS) เป็นระบบโทรคมนาคมไร้สายแบบแพ็คเกต ที่ให้การเชื่อมต่อเนื่องกับอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์
- Enhance Data GSM Environment (EDGE) เวอร์ชันล่าสุดของการบริการระบบ GSM
- Universal Mobile Telecommunications System (UTMS) เป็นระบบ broadband แบบแพ็คเกตที่ให้กลุ่มของการบริการที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกแห่งบนโลก
- Wireless Application Protocol (WAP) กลุ่มของโปรโตคอลการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์เซลลูลาร์และเครื่องรับวิทยุ ให้สามารถเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
- i-mode เป็นระบบ "smart phone" แรกสำหรับ web browser มีการแนะนำครั้งแรกในญี่ปุ่นซึ่งให้สีและวิดีโอบนโทรทัศน์

Wireless (ไร้สาย) สามารถแบ่งออกเป็น
- Fixed wireless การทำงานของอุปกรณ์ไร้สายและระบบในบ้านและสำนักงาน และอุปกรณ์เฉพาะที่ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็มเฉพาะ
- Mobile wireless การใช้อุปกรณ์ไร้สายหรือระบบ นอกสถานที่หรือบนยานพาหนะ รวมถึง automotive cell phone และ PCS (Personal communication service)
- Portable wireless การทำงานอัตโนมัติ อุปกรณ์หรือระบบไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่ ภายในสำนักงาน บ้าน หรือยานพาหนะ
- IR wireless การใช้อุปกรณ์ที่นำข้อมูลผ่านรังสีอินฟราเรด (IR) ให้ระบบควบคุมและสื่อสารภายในช่วงที่แน่นอน

สารสนเทศเพิ่มเติม

AT&T web site : AT&T's Wireless Services Overview. Other large wireless product or service providers: Ericsson, Lucent, Motorola, Nokia, and Qualcomm.
Virginia Tech's Wireless Page : links to wireless information sources.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

fax, WAP, i-Mode, modulation

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase