IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

CD-RW

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 7583

CD-RW (ย่อมาจาก compact disc, rewriteable) เป็นประเภทของรูปแบบคอมแพ็คดิสก์ที่ยอมให้บันทึกหลายครั้ง (worm) ที่ยอมให้บันทึกบนซีดี 1 ครั้ง รูปแบบ CD-RW ได้รับการแนะนำโดย Hewlett-Packard, Mitsubishi, Philips, Ricoh และ Sony ในเอกสารข้อกำหนดของพวกเขาในปี 1997 หรือ Orange Book ก่อนการออกวาง Orange Book ซีดีเป็นการอ่านเฉพาะ audio (CD-Digital Audio, อธิบายใน Red Book) ที่เล่นได้ในเครื่องเล่นซีดีและมัลติมีเดีย (CD-ROM) หรือเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ในไดร์ฟ CD-ROM หลังจาก Orange Book ผู้ใช้สามารถสร้างซีดีของตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไดร์ฟ CD-RW สามารถเขียนได้ทั้งดิสก์ CD-R และ CD-RW รวมทั้งสามารถอ่านซีดีทุกประเภท

เหมือนกับซีดีปกติ (รูปแบบต่างๆทั้งหมดที่มีพื้นฐานจาก Red Book CD-DA ดั้งเดิม) CD-R และ CD-RW ประกอบด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนต เคลือบโลหะสะท้อนแสง และเคลือบชั้นป้องกันภายนอก CD-R เป็นการเขียนครั้งเดียว อ่านหลายครั้ง ซึ่งชั้นสีโพลีเมอร์อินทรีย์ระหว่างโพลีคาร์บอเนตกับชั้นโลหะทำหน้าท่เป็นชั้นบันทึก ส่วนประกอบของสีเป็นการปรับแปลงถาวรที่เกิดจากความถี่แสงเฉพาะ ใน CD-RW สีได้รับการแทนที่ด้วยอัลลอยที่เปลี่ยนกลับและไปข้างหน้าจากรูปแบบ crystalline เมื่อตากกับแสงเฉพาะ ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า optical phase change แบบแผนที่สร้างแยกได้น้อยกว่ารูปแบบซีดี จึงต้องการอุปกรณ์อ่อนไหวสำหรับการเล่นกลับ มีเฉพาะไดร์ฟ "MultiRead" ที่สามารถอ่าน CD-RW อย่างน่าเชื่อถือ

CD-RW ทำมาจากโพลีคาร์บอเนตที่ขดร่องที่บากไว้ก่อนช่วยนำเลเซอร์ คล้ายกับ CD-R ส่วนอัลลอยที่เปลี่ยนเป็นชั้นบันทึก ซึ่งตามปกติผสมด้วยเงิน อินเดียม แอนติโมนี และเทลลูเรียม เป็นแซนวิชระหว่างชั้น dielectric 2 ชั้นที่เขียนด้วยความร้อนจากชั้นการบันทึก หลังจากได้รับความร้อนที่อุณหภูมิเฉพาะ อัลลอยจะกลายเป็น crystalline เมื่อเย็นลง หลังจากให้ความร้อนไปที่อุณหภมิสูงกว่า จะกลายเป็นอสัญฐาน (ไม่เป็นรูปร่าง) เมื่อเย็นลง โดยการควบคุมอุณหภูมิของเลเซอร์ พื้นที่ crystalline และ non-crystalline ได้รับการจัดรูป พื้นที่ crystalline จะสะท้อนเลเซอร์ ขณะที่พื้นที่อื่นจะดูดซับ ความแตกต่างได้รับลงทะเบียนเป็นข้อมูลไบนารีที่สามารถถอดรหัสสำหรับการเล่นกลับ การลบหรือเขียนทับข้อมูลที่บันทึก ใช้เลเซอร์อุณภูมิสูง ซึ่งผลลัพธ์ในรุปแบบ non-crystalline ที่สามารถจัดรูปแบบใหม่โดยเลเซอร์อุณภูมิต่ำ

ตามปกติดิสก์ CD-R เก็บข้อมูลได้ 74 นาที (650 MB) ถึงแม้ว่าบางรุ่นสามารถเก็บได้ 80 นาที (700 MB) และบางรายงานกล่าวว่าสามารถเขียนใหม่ได้ถึง 1,000 ครั้ง ด้วยซอฟต์แวร์เขียนแพ็คเก็ต และไดร์ฟ CD-RW ที่สอดคล้องกัน จึงเป็นไปได้ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ CD- RW ในวิธีเดียวกับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฟล๊อปปี้ดิสก์ เครื่องบันทึกซีดี (ปกติ เรียกว่า CD burners) เคยมีราคาแพงมากสำหรับการใช้ภายบ้าน แต่เดี๋ยวนี้ราคาเท่าไดร์ฟ CD-ROM

สารสนเทศเพิ่มเติม

The CD Page : เป็นแหล่งข้อมูลที่ดี
Andy McFadden's CD-Recordable FAQ : มีสารสนเทศเกี่ยวกับ CD-R/RW
The PC Technical Guide : เสนอคำอธิบานเจาะลึกของ CD-R/RW

ศัพท์เกี่ยวข้อง

CD-ROM, digital, megabyte, CD, CD-R, laser, packet writing, worm, Orange Book, Red Book

update: 15 มิถุนายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase