IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Orange Book

ที่มา SearchStorage.com

  :   ผู้ชม 7640

Orange Book เป็นชื่อไม่เป็นทางการสำหรับมาตรฐาน Recordable CD ของ Philips และ Sony ตีพิมพ์ในปี 2533 Orange Book เป็นไปตามข้อกำหนด Red Book CD-DA (Compact Disc - Digital Audio) โดย Orange Book แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับไดร์ฟ magneto-optical (MO) และส่วนที่ 2 เกี่ยวกับ recordable CD format CD-R (Compact Disc - Recordable) ส่วนที่ 3 เผยแพร่แยกต่างหาก อธิบาย CD-RW (Compact Disc - Rewritable) นอกจาก การระบุฟอร์แม็ตซีดี Orange Book รวมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล, multisession และดิสก์ไฮบริด, pre-groove modulation (สำหรับการควบคุมมอร์เตอร์ระหว่างการเขียน) และแนะนำสำหรับการวัดการสะท้อน สิ่งแวดล้อม และความเร็วแสง

ข้อกำหนด Orange Book ยอมให้การเขียนดิสก์ desktop ก่อน ตามปกติ ซีดี เป็นดนตรีอ่านอย่างเดียว (CD-DA), การเล่นเครื่องเล่นซีดี และมัลติมีเดีย (CD-ROM), การเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจาก Orange Book ผู้ใช้ไดร์ฟ CD Recorder สามารถสร้างซีดีของพวกเขาเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

เทคโนโลยี Magneto-optical (CD-MO) ยอมให้แทร๊คได้รับการรบและเขียนใหม่บนซีดี 12 ซม. ที่มีอัตราหลายล้านของเขียนใหม่ ไดร์ฟใหม่ใช้สองหัว (หัวหนึ่งใช้เขียนและอีกหัวใช้ลบ) ในกระบวนการ double-pass สารสนเทศระบบอาจจะได้รับการเขียนอย่างถาวรในพื้นที่ premaster และเล็ก แต่ส่วนที่เหลือของพื้นที่มีให้สำหรับการบันทึกและบันทึกใหม่หลายครั้ง

ผลิตภัณฑ์ CD-R สามารถได้รับการเขียนเพียงครั้งเดียว คล้ายกับผลิตภัณฑ์ worm (เขียนครั้งเดียว อ่านหลายครั้ง) ไดร์ฟ CD-R บันทึกบนซีดีที่มีชั้นบันทึกเฉพาะและร่องบากล่วงหน้า ร่องแรกเป็นพื้นที่การวัดโปรแกรม ซึ่งได้รับการติดตามโดยพื้นที่ lead-in (ที่ตารางของเนื้อหาจะได้รับการเขียน) และพื้นที่โปรแกรม (ที่ผู้ใช้บันทึกจริง) และพื้นที่ lead-out มีดิสก์ไฮบริดที่รวมพื้นที่อ่านอย่างเดียวและบันทึกได้

Rewritable CD (CD-RW) ได้รับการพัฒนาโดย Philips และ Sony ในปี 2539 เป็นส่วนขยายจาก Orange Book เริ่มต้น ส่วนเพิ่มนี้ระบุการใช้เทคโนโลยี Phase Change และ Universal Disc Format (UDF) เพื่อผลิตซีดีที่สามารถเขียนใหม่ในการผ่านหนึ่งครั้ง CD-RW ทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ในการเขียนและเขียนดิสก์ใหม่

สารสนเทศเพิ่มเติม

CD Page : มีทรัพยากรครอบคลุม
How Stuff Works : อธิบายการทำงานของ Compact Disks (CD)

ศัพท์เกี่ยวข้อง

CD-ROM, CD-R, CD-RW, worm, Red Book, UDF

update: 5 ธันวาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase