IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

COBOL

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12733

COBOL (Common Business Oriented Language) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงแรกที่ใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ โปรแกรมเงินเดือน บัญชี และโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอื่นที่เขียนด้วย COBOL มากว่า 25 ปียังคงใช้อยู่และมีบรรทัดคำสั่งใน COBOL มากกว่าภ่าษาโปรแกรมอื่น ขณะที่ภาษานี้ได้ปรับปรุงในช่วงใกล้ๆนี้ แต่โดยทั่วไปเข้าใจว่าล้าสมัยและโปรแกรม COBOL ได้รับมุมมองเป็นโปรแกรมประยุกต์ legacy

COBOL เป็นความพยายามในการทำให้ภาษาโปรแกรมเหมือนกับภาษาอังกฤษธรรมชาติ เขียนง่ายและอ่านง่ายหลังจากเขียนขึ้นมา เวอร์ชันแรกสุดของภาษาคือ COBOL-60 และ -61 พัฒนามาเป็นมาตรฐาน COBOL-85 ที่อุปถัมภ์โดย Conference on Data Systems Languages (CODASYL)

ในปี 2000 โปรแกรม COBOL จำนวนมากต้องเปลี่ยนให้รองรับศตวรรษใหม่ ผู้เขียนโปรแกรม COBOL ได้รับการเรียกร้องโดยบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและผู้รับช่วงงาน บริษัทจำนวนหนึ่งได้ปรับปรุง COBOL และขายเครื่องมือพัฒนาที่รวมโปรแกรม COBOL กับฐานข้อมูลเชิงสัมพัทธ์และอินเตอร์เน็ต

COBOL พัฒนาจากงานบุกเบิกโดย Grace Hopper ผู้พัฒนาคอมไพลเลอร์สำหรับ Mark I เครื่องพิวเตอร์ตัวเลขสเกลใหญ่เครื่องแรก

สารสนเทศเพิ่มเติม

Acucorp : ทำเครื่องมือพัฒนา COBOL ที่ออกแบบสำหรับอินเตอร์และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
MicroFocus : แหล่งข้อมูล COBOL

ศัพท์เกี่ยวข้อง

compiler, legacy application, Grace Hopper

update: 4 พฤศจิกายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase