IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

customer valuation

ที่มา SearchCRM.com

  :   ผู้ชม 12722

ใน customer relationship management ความหมายของ customer valuation (การประเมินค่าลูกค้า) คือ กระบวนให้คะแนนที่ใช้ช่วยบริหารหาผลลัพธ์ซึ่งลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของบริษัทในการทำกำไรมากที่สุด customer valuation ต้องการให้บริษัทประเมินข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้การซื้อของลูกค้าเร็วๆนี้ การซื้อบ่อยของลูกค้า และลูกค้าจ่ายเงินมากที่สุด ในความหวังที่บริษัทสามารถพยากรณ์ศักยภาพการซื้อในอนาคตและทำให้มั่นใจว่าเวลาและทรัพยากรได้รับการจ่ายเฉพาะลูกค้าดีที่สุด

เพื่อเข้าใจการทำงานของการประเมินค่าลูกค้า (customer valuation) ให้จินตนาการว่า มีบริษัทที่ผลิตสเก็ตบอร์ด ชื่อ CoolSkate การขายของ CoolSkate ทำผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นหลักและพิมพ์แค๊ตตาล๊อก ถึงแม้ว่าการสำรวจและแบบสอบถามบนเว็บไซต์ แต่ CoolSkate รวบรวมข้อมูลได้น้อยมากเกี่ยวกับนิสัยการซื้อ ความพอใจ และช่วงอายุของลูกค้าของเขา ด้วยข้อมูลนี้ CoolSkate จะใช้ระบบคะแนนการประเมินค่าลูกค้า ที่ให้คะแนนบนพื้นฐานการซื้อทั้งหมด การซื้อซ้ำ และความภักดีของลูกค้า จากนั้น CoolSkate สามารถใช้ความได้เปรียบสารสนเทศจากคะแนนการประเมินค่าเพื่อพยากรณ์ความเป็นไปได้ของการซื้อซ้ำและความเป็นไปได้ของความถดถอย และเป้าหมายการส่งเสริมการขายกับลูกค้าผู้ที่จะทำการซื้อใหม่

การประเมินค่าลูกค้า (customer valuation) อยู่บนกฎ 80/20 ในการตลาด ที่บริษัทจ่ายส่วนใหญ่ของเวลาในการทำงานกับลูกค้าดีที่สุด มีซอฟแวร์ประยุกต์จำนวนมากบนตลาดเพื่อช่วยบริษัทหาระบบคะแนนสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาและบวกกับข้อมูลรวมเพื่อหาการประเมินค่าลูกค้า

สารสนเทศเพิ่มเติม

The Austin Business Journal : อธิบายส่วนการประเมินค่าลูกค้ากับการฟื้นฟูลูกค้า
SearchCRM.com : ให้การเชื่อมโยงกับทรัพยากรจำนวนมากเกี่ยวกับ data mining และ customer valuation
New Energy : เป็นหนึ่งของบริษัทที่เสนอซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อช่วยบริษัทวิเคราะห์ การประเมินค่าลูกค้า (customer valuation)

ศัพท์เกี่ยวข้อง

CRM

update: 6 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase