IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 12821

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) เป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิตอลที่คาดว่าจะทำให้โทรศัพท์ไร้สายมีใช้มากขึ้นทั้งในธุรกิจและบ้านในอนาคต แตกต่างจากโทรศัพท์ไร้สายแบบอะนาล็อกที่คุณอาจมีใช้ในบ้าน เดิมเรียกว่ามาตรฐาน Digital European Cordless Telecommunications เพราะได้รับการพัฒนาโดยบริษัทยุโรป ในชื่อปัจจุบันของ DECT สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับทั่วโลก เหมือนกับมาตรฐานไร้สายอีกมาตรฐานที่สำคัญคือ Global System for Mobile communication (GSM) DECT ใช้ time division multiple access (TDMA) เพื่อส่งสัญญาณวิทยุไปยังโทรศัพท์ ในขณะที่ระบบ GSM จะเหมาะสำหรับการเคลื่อนที่บนพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า DECT ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กที่มีผู้ใช้จำนวนมาก เช่น ในเมืองและองค์กรซับซ้อน ผู้ใช้สามารถมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตั้งทั้งระบบ GSM และ DECT (สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นโทรศัพท์แบบ dual-mode) และสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

DECT มีการประยุกต์ที่สำคัญ 5 แบบ

1) “cordless private branch exchange” (ตู้ PBX ส่วนบุคคลไร้สาย) บริษัทสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทโทรศัพท์แบบใช้สายและแจกจ่ายสัญญาณโดยเสาอากาศวิทยุไปยังผู้ใช้โทรศัพท์จำนวนมากภายในบริษัท แต่ละคนมีหมายเลขของตัวเอง PBX ไร้สายจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งและการประหยัดค่าใช้จ่ายในบริษัท ที่มีพนักงานเคลื่อนที่จำนวนมาก เช่น ผู้ที่อยู่ในคลังสินค้าขนาดใหญ่

2) “Wireless Local Loop (WLL)” (วงแบบไร้สาย) ผู้ใช้บริการในเขตที่บริการโดยบริษัทโทรศัพท์แบบใช้สายวงท้องถิ่น (wired local loop) สามารถเชื่อมต่อแทนโดยโทรศัพท์ไร้สายที่สัญญาณแลกเปลี่ยนกับเสาอากาศที่ใกล้เคียง โทรศัพท์มาตรฐาน (หรืออุปกรณ์ที่มีโทรศัพท์ เช่น โมเด็มคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโทรสาร) เป็นเพียงเสียบเข้ากับหน่วยการเข้าถึงถาวร (fixed access unit - FAU) ซึ่งมี transceiver วงท้องถิ่นไร้สาย (Wireless Local Loop) ที่สามารถติดตั้งในเขตเมืองที่ผู้ใช้จำนวนมากใช้เสาอากาศเดียวกันร่วมกัน

3) Cordless Terminal Mobility จัดสรรการใช้โดยธุรกิจสำหรับ PBX ไร้สาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการที่ให้หมายเลขโทรศัพท์ไร้สายสำหรับสมาชิกแต่ละราย โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวจะน้อยกว่าผู้ใช้ระบบ GSM

4) Home cordless phones (โทรศัพท์ไร้สายบ้าน) เจ้าของบ้านสามารถติดตั้งเสาอากาศเซลล์เดียวภายในบ้านและใช้สำหรับโทรศัพท์ไร้สายจำนวนหนึ่งทั่วบ้านและสวน

5) GSM / DECT Internetworking ส่วนหนึ่งของมาตรฐาน DECT อธิบายวิธีการที่จะสามารถโต้ตอบกับมาตรฐาน GSM เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีอิสระที่จะย้ายไปอยู่กับโทรศัพท์ภายนอก (และสัญญาณ GSM) ในสภาพแวดล้อมในร่ม (และระบบ DECT) เป็นที่คาดการณ์ว่าผู้ให้บริการ GSM จำนวนมากอาจต้องการที่จะขยายการให้บริการของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสัญญาณ DECT ภายในอาคาร โทรศัพท์ dual-mode ค้นหาการเชื่อมต่อ DECT โดยอัตโนมัติก่อน แล้วค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่าย GSM ถ้า DECT ไม่สามารถใช้ได้

ศัพท์เกี่ยวข้อง

analog, digital, fax, modem, wireless, cell, time division multiple access, Global System for Mobile communication, private branch exchange

update: 10 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase