IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

digital signal processing (DSP)

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12304

digital signal processing (DSP) หรือ การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล หมายถึงเทคนิคต่างๆในการปรับปรุงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการสื่อสารแบบดิจิตอล ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง DSP ค่อนข้างซับซ้อน โดยทั่วไป DSP ทำงานโดยชัดเจนหรือ เป็นมาตรฐาน ระดับหรือสถานะของสัญญาณดิจิตอล วงจร ADSP สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสัญญาณมนุษย์ทำซึ่งเป็นระเบียบและเสียงรบกวน (noise) ซึ่งมีความโกลาหล

วงจรการสื่อสารมีเสียงรบกวน สิ่งนี้เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นสัญญาณที่มีอนาล็อกหรือดิจิตอลและไม่คำนึงถึงประเภทของข้อมูลที่ถ่ายทอด เสียงรบกวนเป็นสารพิษนิรันดรของวิศวกรสื่อสารที่มีความมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการใหม่เพื่อปรับปรุงsignal-to-noise ratio (อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน) ในระบบการสื่อสาร วิธีการดั้งเดิมของการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วน S/N รวมถึงการเพิ่มกำลังสัญญาณที่ส่งและเพิ่มความไวรับ (ในระบบไร้สายระบบเสาอากาศเฉพาะสามารถช่วยได้) การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มความไวของหน่วยรับ ผลที่ได้คือเห็นได้ชัดที่สุดเมื่อเสียงรบกวนแข่งขันกับสัญญาณที่ต้องการ บางครั้งวงจร DSP ที่ดีอาจดูเหมือนคนงานอิเล็กทรอนิกส์ปาฏิหาริย์ แต่มีข้อจำกัดกับสิ่งที่สามารถทำได้ ถ้าเสียงรบกวนแรงจนร่องรอยทั้งหมดของสัญญาณจะหายไป วงจร DSP ไม่สามารถหาคำสั่งใด ๆ ในความโกลาหลวุ่นวายและไม่มีสัญญาณได้รับ

ถ้าสัญญาณขาเข้าเป็นอนาล็อก เช่น สถานีโทรทัศน์มาตรฐานออกอากาศ สัญญาณจะถูกแปลงรูปแบบเป็นดิจิตอลก่อนโดย analog-to-digital converter(ADC) สัญญาณดิจิตอลที่เกิดมีสองระดับหรือมากกว่า ในทางทฤษฎีระดับเหล่านี้จะสามารถคาดเดาได้ แรงดันไฟฟ้าหรือกระแสเสมอแน่นอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีสัญญาณขาเข้ามีสิ่งรบกวน ระดับเหล่านี้ไม่ได้มีค่ามาตรฐานเสมอ วงจร DSP ปรับระดับเพื่อให้อยู่ที่ค่าถูกต้อง ในทางปฏิบัติสิ่งนี้จะลดเสียงรบกวน สัญญาณดิจิตอลจะถูกแปลงแล้วกลับไปที่อนาล็อกจากผ่าน digital-to-analog converter (DAC)

ถ้าสัญญาณรับเป็นดิจิตอล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ADC และ DAC ไม่มีความจำเป็น DSP กระทำโดยตรงกับสัญญาณที่เข้ามาช่วย ขจัดความผิดปกติ ที่ เกิดจากการตัดเสียงรบกวน และช่วยลดจำนวนข้อผิดพลาดต่อหน่วยเวลา

ศัพท์เกี่ยวข้อง

analog, digital, digital-to-analog conversion, analog-to-digital conversion, noise, wireless, signal-to-noise ratio

update: 12 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase