IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

direct current

ที่มา Searchcio-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12726

ดูเพิ่มเติม

Ohm's Law

DC (direct current) หรือ ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นการไหลหรือการเคลื่อนไหวทิศทางเดียวของการชาร์จไฟฟ้าบนตัวกลาง (ซึ่งตามปกติเป็นอิเลคตรอน) ความหนาแน่นของการไหลสามารถแปรผันตามเวลา แต่โดยทั่วไปทิศทางของการเคลื่อนไหวเหมือนกันตลอดเวลา ในฐานะของคุณศัพท์ คำศัพท์ DC ได้รับการใช้ในหมายถึงความต่างศักย์ที่ขั้วไม่เคยเปลี่ยน

ในวงจน DC อิเลคตรอนเข้ามาจากขั้วลบ และเคลื่อนตรงไปยังขั้วบวก อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ให้คำนิยาม DC เป็นการเดินทางจากบวกไปลบ

ไฟฟ้ากระแสตรง ผลิตได้โดยเคมีไฟฟ้าและเซลโฟโตโวลเทียค (photovoltaic cells) และแบตเตอรี ในทางตรงข้ามกระแสไฟฟ้ามีให้จากบริษัทสาธารณูปโภคส่วนใหญ่เป็นกระแสสลับ (AC) ไฟฟ้ากระแสสลับของสาธารณูปโภคสามารถแปลงเป็น DC โดยวิธีการของเครื่องให้กำลังไฟฟ้า (power supply) ที่ประกอบด้วย หม้อแปลง, rectifier (ซึ่งป้องกันกระแสจากการไหลกลับ), และตัวกรอง (ซึ่งขจัดกระแสพลั้นในไฟฟ้าออกจาก rectifier)

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอิเลคโทรนิคส์ต้อง DC ในการทำงานอย่างเสมือน อุปกรณ์ solid-state ส่วนใหญ่ต้องการระหว่าง 1.5 โวลท์ถึง 13.5 โวลท์ ความต้องการกระแสไฟฟ้าสามารถมีช่วงจากศูนย์ในทางปฏิบัติสำหรับนาฬิกาอิเลคโทรนิคส์ จนถึงมากว่าหลายร้อยแอมแปร์สำหรับ amplifier ของการสื่อสารวิทยุ อุปกรณ์ที่ใช้หลอดสูญญากาศ เช่น วิทยุกำลังสูงหรือตัวส่งผ่านการแพร่ภาพโทรทัศน์หรือจอภาพ CRT (cathode-ray tube) ต้องการไฟฟ้ากระสตรง ตั้งแต่ 150 โวลท์ถึงหลายพันโวลท์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

current, AC, voltage, electron, solid-state

update: 2 กรกฎาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase