IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

current

ที่มา SearchCIO-MidMarket.com

  :   ผู้ชม 13998

ดูเพิ่มเติม

voltage, Ohm's Law, resistance

current เป็นกระแสของไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวกลาง ตามปกติอิเลคตรอนหรืออะตอมขาดแคลนอิเลคตรอน สัญญาลักษณ์ร่วมสำหรับกระแสไฟฟ้าเป็น I ตัวพิมพ์ใหญ่ หน่วยมาตรฐานคือแอมแปร์ สัญลักษณ์คือ A กระแส 1 แอมแปร์นำเสนอ1 คูลอมบ์ของการประจุไฟฟ้า (6.24 X 10 ^ 18 ประจุ) เคลื่อนย้ายผ่านจุดกำหนดใน 1 วินาที นักฟิสิกซ์พิจารณากระแสไฟฟ้าไหลจากจุดบวกเชิงสัมพัทธ์ไปยังจุดลบเชิงสัมพัทธ์ สิ่งนี้เรียกว่ากระแสแบบฉบับหรือกระแส Franklin อิเลคตรอน ส่วนใหญ่ไหลผ่านตัวกลางคือประจุลบ มีการไหลจากจุดลบเชิงสัมพัทธ์ไปยังจุดบวกเชิงสัมพัทธ์

กระแสไฟฟ้าสามารถเป็นได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ กระแสตรง (direct current หรือ DC) ไหลในทิศทางเดียวกันที่ทุกจุดตลอดเวลา ถึงแม้ว่า แมกนิจูดฉับพลันของกระแสไฟฟ้าอาจจะแปรผัน กระแสสลับ (alternating current หรือ AC) การไหลของประจุไฟฟ้ามีทิศทางย้อนกลับตามช่วงเวลา จำนวนของวงรอบ AC สมบูรณ์ต่อวินาทีคือ ความถี่ (frequency) ซึ่งได้รับการเป็น hertz ตัวอย่างของ ไฟฟ้ากระแสตรงบริสุทธิ์ คือกระแสผลิตโดยเซลเคมีไฟฟ้า ผลผลิตของ power-supply rectifier ก่อนการกรอง คือตัวอย่าง ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ pulsating ผลผลิตของเครื่องผลิตไฟฟ้าทั่วไปคือ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กระแสไฟฟ้าต่อหน่วยบนพื้นที่หน้าตัด เรียกว่าความหนาแน่นของกระแส ส่งนี้แสดงเป็นแอมแปร์ต่อตารางเมตร แอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ แอมแปร์ต่อตารางมิลลิเมตร ความหนาแน่นกระแสสามารถเป็นแอมแปร์ต่อมิลลิเมตรวงกลม โดยทั่วไป กระแสมากกว่าในสารตัวนำ ความหนาแน่นกระแสสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ความหนาแน่นกระแสแปรผันในส่วนต่างๆ ของตัวนำไฟฟ้า ตัวอย่างคลาสสิคเรียกว่า skin effect ซึ่งความหนาแน่นกระแสสูงใกล้กับผิวด้านนอกของตัวนำ และต่ำใกล้ศูนย์กลาง ผลกระทบนี้นี้ปรากฎกับไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่สูง อีกตัวอย่างคือ กระแสไฟฟ้าภายในอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์แบบ active เช่น field-effect transistor (FET)

กระแสไฟฟ้าผลิตสนามแม่เหล็กเสมอ กระแสเข้มแข็งกว่า สนามแม่เหล็กหนาแน่นกว่า หรือ กรแสสลับผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีคุณลักษณะเฉพาะ นี่เป็นหลักการของการเกิดการเผยแพร่สัญญาณไร้สาย

ศัพท์เกี่ยวข้อง

L1 and L2, wireless, frequency, hertz, AC, electron, FET, magnetic field

update: 7 ธันวาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase