IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

EPOC

ที่มา

  :   ผู้ชม 14072

EPOC เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร์-โทรศัพท์ขนาดเล็ก ที่เข้าถึงแบบไร้สายไปที่บริการโทรศัพท์และสารสนเทศอื่น ๆ EPOC มีพื้นฐานจากระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนจาก Psion ซึ่ง เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายแรกของ personal digital assistants ชื่อนี้มีที่มาจากบริษัทเชื่อว่าโลกกำลังสู่ "ยุคใหม่ของความสะดวกสบายส่วนบุคคล" EPOC เป็นระบบแรกที่เพิ่มการสื่อสารแบบไร้สาย และสถาปัตยกรรมสำหรับการเพิ่มโปรแกรมประยุกต์ Psion ประกาศว่าเวอร์ชันแรกของ EPOC จะเป็นระบบปฏิบัติการเปิดและอนุญาตให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่น Psion ได้ตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับ Ericson Nokia และ Motorola เรียกว่า symbian ซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาต EPOC ในปัจจุบันและพัฒนาต่อไป สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ขนาดกระเป๋า EPOC เป็นทางเลือกนอกจาก Windows CE ของ Microsoft (Palm pilot ของ 3 COM ใช้ระบบปฏิบัติการของตัวเองเรียกว่า Palm OS)

Symbian อ้างถึงชั้นของฮาร์ดแวร์ EPOC รองรับอุปกรณ์สารสนเทศแบบไร้สาย EPOC เป็นระบบปฏิบัติ 32 บิต ที่สนับสนุน pen-based graphic user interface (การอินเตอร์เฟซด้วยปากกา) ซึ่งได้รับการเขียนด้วยภาษ C++ และการออกแบบเป็นแบบ object-oriented programming รหัสมีความกระชับมากจึงทำให้เก็บในซิป ROM (read-only-memory) ขนาดเล็ก นอกจากการบริการพื้นฐาน ระบบปฏิบัติมาพร้อมกับ "ชุดโปรแกรมประยุกต์" รวมถึงโปรแกรมประมวลคำผล e-mail โปรแกรม spread sheet, ตารางเวลา, ฐานข้อมูล โปรแกรมสเกต, นาฬิกาโลก, ตัวบันทึกเสียง, โปรแกรมตรวจคำผิด, เครื่องคิดเลข, web browser และโปรแกรมสื่อสาร EPOC สามารถปรับการคอมฟิกขนาดใหญ่สำหรับการดูแลคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ไปสู่การคอนฟิกขนาดเล็กสำหรับการประยุกต์แบบ embedded systems programming

ถึงแม้ว่า EPOC สามารถใช้กับไมโครโพรเซสเซอร์อื่นได้ แต่ symbian พอใจกับแพล็ตฟอร์มของสถาปัตยกรรม advanced reduced instruction set computer machine (ARM) โดย symbian พิจารณา ARM เป็นแพล็ตฟอร์มที่ดีที่สุดในลักษณะของล้านคำต่อวินาทีต่อวัตต์ และต่อเหรียญ symbian ให้ชุดพัฒนาสำหรับ C++ และ OPL, Beginner's All-purpose symbolic instruction code-like language นอกจากนี้ Java สนับสนุนใน beta test การเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและใช้ emulator ในการทดสอบ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

C++, GUI, Java, object-oriented programming, operating system, ROM, Windows CE, open system, RISC, wireless, handheld

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase