IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

frame relay

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 14052

frame relay เป็นการออกแบบสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับประสิทธิภาพต้นทุนการส่งผ่านสำหรับการจราจรเป็นช่วงระหว่างเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่น (local area network) และระหว่างจุดปลายในเครือข่ายพื้นที่กว้าง (wide area network) frame relay วางข้อมูลในหน่วยที่มีขนาดแปรผันที่เรียกว่าเฟรม (frame) และเหลือการแก้ไขความผิดพลาด (การส่งผ่านข้อมูลใหม่) ที่จำเป็นจนถึงจุดปลาย ซึ่งเร่งความเร็วขึ้นในการส่งผ่านข้อมูลทั้งหมด สำหรับบริการจำนวนมาก เครือข่ายให้วงจรเสมือนถาวร (permanent virtual circuit หรือ PVC) ซึ่งหมายความว่าลูกค้ามองเห็นการเชื่อมต่อที่ใช้และต่อเนื่องโดยปราศจากการจ่าย leased line เต็มเวลา ขณะที่ผู้ให้บริการคำนวณเส้นทางของการเดินทางแต่ละเฟรมไปยังปลายทางและสามารถเก็บค่าบริการตามการใช้ องค์กรขนาดใหญ่สามารถเลือกระดับของคุณภาพบริการ ให้ความสำคัญบางเฟรมและทำให้เฟรมอื่นสำคัญน้อยลง frame relay ได้รับการเสนอโดยผู้ให้บริการจำนวนหนึ่ง รวมถึง AT&T ด้วย frame relay ได้รับการให้บริการบนตัวกลาง fractional T-1 หรือ T-carrier system เต็ม ส่วนประกอบ frame relay และให้การบริการช่วงกลางระหว่าง ISDN ซึ่งให้ความกว้างแถบ (bandwidth) ที่ 128 Kbps และ Asynchronous Transfer Mode ซึ่งปฏิบัตงานคล้ายกับ frame relay แต่ที่ความเร็วจาก 155.520 Mbps หรือ 622.080 Mbps

frame relay อยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยี X.25 packet-switching รุ่นเก่าซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับการส่งผ่านข้อมูลอะนาล๊อก เช่น การสนทนาด้วยเสียง ต่างจาก X.25 ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับสัญญาณอะนาล๊อก frame relay เป็นเทคโนโลยี fast packet ซึ่งหมายความว่า โปรโตคอลไม่พยายามในการแก้ไขความผิดพลาด เมื่อเกิดความผิดพลดาในเฟรม สิ่งนี้ “ทิ้ง” อย่างง่าย จุดปลายตอบสนองสำหรับการตรวจค้นและส่งผ่านเฟรมที่ทิ้งใหม่ (อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ขอองความผิดพลาดในเครือข่ายดิจิตอลน้อยมากเมื่อเทียบกับเครือข่ายอะนาล๊อก)

frame relay มักจะได้รับการใช้เชื่อมต่อเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นกับ backbone หลัก และเครือข่ายพื้นที่กว้างสาธารณะและรวมถึงในสภาพแวดล้อมเครือข่ายส่วนบุคคลกับ leased line บนสาย T-1 สิ่งนี้ต้องการการเชื่อมต่อเต็มระหว่างช่วงการส่งผ่าน สิ่งนี้ไม่เหมาะสมทางทฤษฎีสำหรับเสียงหรือการส่งผ่านวิดีโอ ซึ่งต้องการการไหลมั่นคงของการส่งผ่าน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะแวดล้อมแน่นอน สิ่งนี้ใช้สำหรับการส่งผ่านเสียงและวิดีโอ

frame relay หน่วงแพ็คเกตที่ชั้นการเชื่อมต่อข้อมูล (data link layer) ของแบบจำลอง Open Systems Interconnection (OSI) แทนที่ชั้นเครือข่าย (network layer) เฟรมสามารถประสานแพ็คเกตจากโปรโตคอลต่างกัน เช่น Ethernet และ X.25 สิ่งนี้แปรผันในขนาดและสามารถใหญ่เป็นหลายพันไบต์หรือมากกว่า

สารสนเทศเพิ่มเติม

Alliance Datacom : ศูนย์ฝึกอบรม Frame Relay

ศัพท์เกี่ยวข้อง

analog, ATM, bandwidth, Ethernet, fractional T -1, frame, LAN, T-carrier system, WAN, ISDN, OSI, X.25, PVC, fast packet technology, data link layer, Network layer

update: 26 มีนาคม 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase