IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

image compression

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12725

image compression เป็นการขนาดน้อยที่สุดในไบต์ของไฟล์กราฟฟิกโดยปราศจากการลดระดับคุณภาพของภาพไปสู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้ การขนาดขนาดไฟล์ยอมให้ภาพมากขึ้นได้รับการจัดเก็บในจำนวนรวมของพื้นที่ดิสก์หรือหน่วยความจำ สิ่งนี้ลดเวลาที่ต้องการสำหรับการส่งภาพบนอินเตอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดจากเว็บเพจ

มีหลายวิธีที่ไฟล์ภาพได้รับการบีบอัด สำหรับอินเตอร์เน็ต มีสองวิธีที่นิยมในการบีบอัดฟอร์แม็ตภาพกราฟฟิกคือฟอร์แม็ต JPEG และ GIF โดยวิธี JPEG มักใช้กับภาพถ่ายมากกว่า ขณะที่วิธี GIF ได้รับการใช้ทั่วไปสำหรับศิลปเชิงเส้นและภาพอื่นซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย

เทคนิคอื่นสำหรับการบีบอัดภาพ รวมถึงการใช้ fractal และ wavelet วิธีเหล่านี้ไม่ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางสำหรับอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาการเขียนนี้ อย่างไรก็ตาม วิธีคู่นี้ให้สัญญาเพราะพวกเขาให้อัตราส่วนบีบอัดมากกว่าวิธี JPEG หรือ GIF สำหรับภาพบางประเภท วิธีใหม่อีกแบบที่อาจจะแทนที่ฟอร์แม็ต GIF คือฟอร์แม็ต PNG

ไฟล์ข้อความหรือโปรแกรมสามารถบีบอัดโดยปราศจากความผิดพลาด แต่ขึ้นกับการขยายแน่นอน สิ่งนี้เรียกว่า lossless compression (การบีบอัดไม่สูญเสีย) ก่อนถึงจุดนี้ จะมีความผิดพลาด ในไฟล์ข้อความและโปรแกรม มีความสำคัญที่การบีบอัดต้องไม่สูญเสีย เพราะความผิดพลาดเดียวสามารถทำความเสียหายรุนแรงกับความหมายของไฟล์ข้อความ หรือเป็นเหตุให้โปรแกรมเรียกใช้ไม่ได้ ในการบีบอัดภาพ ตามปกติ การสูญเสียเล็กน้อยในคุณภาพสังเกตไม่พบ ไม่มี “จุดวิกฤติ” ขึ้นกับการบีบอัดทำงานอย่างสมบูรณ์ แต่นอกเหนือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อมีบางการยอมให้บางระดับสำหรับการสูญเสีย แฟคเตอร์การบีบอัดสามารถมากกว่าสิ่งนี้สามารถไม่ยอมรับการสูญเสีย ด้วยเหตุผลนี้ภาพกราฟฟิกสามารถได้รับการบีบอัดมากกว่าไฟล์ข้อความหรือโปรแกรม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

GIF, JPEG, PNG, fractal, wavelet

update: 30 มิถุนายน 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase