IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Linux

ที่มา

  :   ผู้ชม 12954

Linux (ออกเสียงว่า LIH-nuhks) เป็นระดับปฏิบัติการคล้าย Unix ที่ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยไม่มีใช้จ่ายหรือราคาต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการ Unix ที่แพงกว่า Linux มีชื่อเสียงว่าเป็นระบบสมรรถนะสูงและเร็ว kernel ของ Linux (ส่วนกลางของระบบปฏิบัติการ) ได้รับการพัฒนาโดย Linus Torvalds ที่ University of Helsinki ในฟินแลนด์ Torvalds และเพื่อนร่วมงานทำการใช้การพัฒนาส่วนประกอบระบบโดยสมาชิกของ Free Software Foundation สำหรับโครงการ GNU

Linux เป็นระบบปฏิบัติการสมบูรณ์แบบ รวมถึง graphical user interface, X Window System, TCP/IP, Emacs editor และส่วนประกอบอื่นที่พบได้ในสภาพแวดล้อมระบบ Unix ถึงแม้ว่าลิขสิทธิมีการอยู่โดยผู้สร้าง component ของ Linux หลากหลาย Linux ได้รับการกระจายด้วยการใช้ข้อกำหนดลิขสิทธิของ Free Software Foundation ที่หมายความว่าเวอร์ชันปรับปรุงที่ได้รับการกระจายซ้ำต้องฟรี

ต่างจาก Windows และระบบต่อพ่วงอื่น Linux เป็นระบบเปิดและขยายโดยผู้บริจาค เพราะสิ่งนี้ทำตามผู้ใช้มาตรฐาน Portable Operating System Interface และอินเตอร์เฟซโปรแกรม ผู้พัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมที่สามารถส่งไปยังระบบปฏิบัติการอื่น Linux มาในเวอร์ชันสำหรับแพล็ตฟอร์มหลักทั้งหมดรวมถึงแพล็ตฟอร์ม Intel, PowerPC, Sparc และ Alpha รวมถึง S/390 ของ IBM การกระจาย Linux เชิงพาณิชย์โดยบริษัทจำนวนหนึ่ง มีนิตยสาร Linux Journal รวมถึงหนังสือและหนังสืออ้างอิงจำนวนหนึ่ง

บางครั้ง Linux ได้รับการแนะนำว่าเป็นทางเลือกในการพัฒนาสาธารณะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ครอบงำโดย Windows ของ Microsoft ถึงแม้ว่า Linux ได้รับความนิยมท่ามกลางผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ Unix แต่ยังคงห่างไกลจาก Windows ในด้านจำนวน อย่างไรก็ตาม การใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่กำลังเติบโต

Linux เป็นต่อเชื่อม Linus' Unix โดยนิยมเสียง i สั้นโดยมาก (รวมถึง Torvalds) มาจากการออกเสียง Linus ของชาวสวีเดน

สารสนเทศเพิ่มเติม

Linux Journal : The Linux Journal offers up-to-date news about Linux.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

kernel, operating system, TCP/IP, UNIX, Portable Operating System Interface, Window, X Window System, Alpha, S/390, Free Software Foundation, GNU, Emacs, PowerPC, copyleft

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase