IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Notes

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 14073

Notes เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบกลุ่ม (groupware) ทันสมัยจาก Lotus Corporation บริษัทลูกของ IBM โดย Notes ให้บริษัทและพนักงานพัฒนาการสื่อสารและโปรแกรมประยุกต์เน้นหนักฐานข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ต่างกันสามารถใช้ไฟล์ร่วมกัน ให้ความเห็นแบบสาธารณะและส่วนบุคคล (กับกลุ่มด้วยการเข้าถึงพิเศษ) เก็บร่องรอยของตารางการพัฒนา โครงการงาน แนวทางปฏิบัติและขั้นตอน แผน เอกสารทางการ และเอกสารอื่นจำนวนมาก รวมถึงไฟล์มัลติมีเดีย Notes เก็บร่องรอยของการเปลี่ยนและทำให้ทันสมัยกับ replication ของฐานข้อมูลทั้งหมดในการใช้ทุกแห่ง การเปลี่ยนได้รับการทำที่ระดับฟิลด์เพื่อลดความหนาแน่นเครือข่าย

Notes เรียกใช้บนแม่ข่ายเฉพาะเรียกว่า Lotus Domino Server แม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายใช้ในแบบจำลอง ลูกข่าย / แม่ข่าย และฐานข้อมูล replicate ได้รับการปรับปรุงด้วยการใช้คำขอ Remote Procedure Call (RPC) รวมทั้ง Notes ประสานกับแม่ข่ายเว็บ และโปรแกรมประยุกต์ของบริษัท อินทราเน็ต อีเมล์ ปฏิทิน และโปรแกรมประยุกต์พื้นฐานอื่นที่มากับ Notes อย่างไรก็ตาม Notes ให้ความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ของตัวเอง (โปรแกรมประยุกต์ Notes เป็นแบบเน้นหนักเอกสาร ไม่ใช้เน้นหนักทรานแซคชัน) Notes ได้รับการออกแบบด้วยโครงการงานขนาดใหญ่ในความคิด Notes มากับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทำให้ง่ายในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ แนวคิดของ Notes และผู้ใช้อินเตอร์เฟซไม่สามารถเข้าใจได้ตามสัญชาติญาณ ตามปกติผู้ใช้และผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้องการคำแนะนำช่วยเหลือ

Microsoft Exchange เป็นโปรแกรมเทียบเคียงได้ แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เหมือน Notes โปรแกรมนี้ให้อินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่าย

สารสนเทศเพิ่มเติม

The Lotus Notes FAQ : เปรียบเทียบ Notes กับ Microsoft Exchange และรายการปกติการใช้ Notes
The City University Business School's Notes Report : อธิบายการศึกษา 25 องค์กรขนาดใหญ่ในอังกฤษและแนะนำประสบการณ์และการใช้ Notes
Search400.com : มีหลายร้อยการเชื่อมโยงกับ Notes
SearchDomino.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับ Notes+D2570 สำหรับ Lotus Domino และ Notes
SearchDomino : ให้ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่มีสารสนเทศเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ Notes และ Domino

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, client/server, database, e-mail, intranet, groupware, Domino

update: 15 พฤศจิกายน 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase