IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Notes

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12724

Notes เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบกลุ่ม (groupware) ทันสมัยจาก Lotus Corporation บริษัทลูกของ IBM โดย Notes ให้บริษัทและพนักงานพัฒนาการสื่อสารและโปรแกรมประยุกต์เน้นหนักฐานข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ต่างกันสามารถใช้ไฟล์ร่วมกัน ให้ความเห็นแบบสาธารณะและส่วนบุคคล (กับกลุ่มด้วยการเข้าถึงพิเศษ) เก็บร่องรอยของตารางการพัฒนา โครงการงาน แนวทางปฏิบัติและขั้นตอน แผน เอกสารทางการ และเอกสารอื่นจำนวนมาก รวมถึงไฟล์มัลติมีเดีย Notes เก็บร่องรอยของการเปลี่ยนและทำให้ทันสมัยกับ replication ของฐานข้อมูลทั้งหมดในการใช้ทุกแห่ง การเปลี่ยนได้รับการทำที่ระดับฟิลด์เพื่อลดความหนาแน่นเครือข่าย

Notes เรียกใช้บนแม่ข่ายเฉพาะเรียกว่า Lotus Domino Server แม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายใช้ในแบบจำลอง ลูกข่าย / แม่ข่าย และฐานข้อมูล replicate ได้รับการปรับปรุงด้วยการใช้คำขอ Remote Procedure Call (RPC) รวมทั้ง Notes ประสานกับแม่ข่ายเว็บ และโปรแกรมประยุกต์ของบริษัท อินทราเน็ต อีเมล์ ปฏิทิน และโปรแกรมประยุกต์พื้นฐานอื่นที่มากับ Notes อย่างไรก็ตาม Notes ให้ความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ของตัวเอง (โปรแกรมประยุกต์ Notes เป็นแบบเน้นหนักเอกสาร ไม่ใช้เน้นหนักทรานแซคชัน) Notes ได้รับการออกแบบด้วยโครงการงานขนาดใหญ่ในความคิด Notes มากับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทำให้ง่ายในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ แนวคิดของ Notes และผู้ใช้อินเตอร์เฟซไม่สามารถเข้าใจได้ตามสัญชาติญาณ ตามปกติผู้ใช้และผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้องการคำแนะนำช่วยเหลือ

Microsoft Exchange เป็นโปรแกรมเทียบเคียงได้ แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เหมือน Notes โปรแกรมนี้ให้อินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่าย

สารสนเทศเพิ่มเติม

The Lotus Notes FAQ : เปรียบเทียบ Notes กับ Microsoft Exchange และรายการปกติการใช้ Notes
The City University Business School's Notes Report : อธิบายการศึกษา 25 องค์กรขนาดใหญ่ในอังกฤษและแนะนำประสบการณ์และการใช้ Notes
Search400.com : มีหลายร้อยการเชื่อมโยงกับ Notes
SearchDomino.com : มีสารสนเทศเกี่ยวกับ Notes+D2570 สำหรับ Lotus Domino และ Notes
SearchDomino : ให้ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่มีสารสนเทศเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ Notes และ Domino

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, client/server, database, e-mail, intranet, groupware, Domino

update: 15 พฤศจิกายน 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase