IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

paper battery

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12707

paper battery หรือแบตเตอรี่กระดาษ เป็นอุปกรณ์ผลิตและจัดเก็บพลังที่บางมากและยืดหยุ่นที่ทำจาก carbon nanotube กับแผ่นกระดาษเซลูโลส แบตเตอรี่กระดาษกระทำได้ทั้งแบตเตอรี่พลังงานสูงและตัวเก็บประจุพิเศษ (supercapacitor) การรวมสองส่วนการทำงานที่แบ่งแยกในอิเลคโทรนิคส์ดั้งเดิม การรวมนี้ยอมให้แบตเตอรี่ให้ทั้งระยะยาว การผลิตไฟฟ้าสม่ำเสมอ และการปะทุของพลังงาน แบตเตอรี่กระดาษยืดหยุ่นและไม่มีสารพิษมีศักยภาพเป็นพลังงานของอิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์การแพทย์ และพาหนะไฮบริดรุ่นต่อไป ยอมให้การออกแบบใหม่และเทคโนโลยีเปลี่ยนเต็มที่

แบตเตอรี่กระดาษอาจจะพับ ตัดหรือรูปทรงอื่นสำหรับการประยุกต์ต่างกันโดยปราศจากการสูญเสียการบูรณาการหรือประสิทธิภาพ การตัดแบ่งครึ่งการผลิตพลังงาน จัดซ่อนเป็นหลายแหล่งส่งออกพลังงาน ต้นแบบเร็วๆนี้ของอุปกรณ์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2.5 โวล์ตจากขนาดตัวอย่างเท่ากับแสตมป์

อุปกรณ์นี้ได้รับการจัดรูปโดยการรวมเซลลูโลสด้วยการให้สารละลายของการจัดแนว carbon nanotubes ที่แต่ละแนวหนาหนึ่งในล้านของเซนติเมตร คาร์บอนที่ใช้เป็นแบตเตอรี่เป็นคาร์บอนดำ (black color) เส้นใยบางเหล่านี้กระทำเหมือนอิเลคโทรดที่พบในแบตเตอรี่ดั้งเดิม การนำไฟฟ้า เมื่อกระดาษกลายเป็นคอนแทคกับสารละลายของเหลวอิออน ของเหลวอิออนไม่เก็บน้ำ ซึ่งหมายความว่าไม่มีสิ่งแช่แข็งหรือระเหยในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว ผลลัพธ์คือ แบตเตอรี่กระดาษสามารถทำงานได้ระหว่าง -75 ถึง 150 องศาเซลเซียส

วิธีการผลิตแบบหนึ่ง พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ Rensselaer Polytechnic Institute และ MIT เริ่มต้นด้วยการเพิ่ม carbon nanotube บน silicon substrate และทำให้แก็บในแมตทริกซ์เต็มด้วยเซลลูโลส เมื่อแมตทริกซ์แห้ง วัสดุสามารถลอก substrate ออกมาได้ ปลายข้างหนึ่งของ carbon nanotubes กระทำเป็นอิเลคโทรด เมื่อสองแผ่นได้รับการรวมด้วยด้านเซลลูโลสต่อกัน supercapacitor ได้รับการจัดรูปที่สามารถได้รับการกระตุ้นโยการเพิ่มของเหลวอิออน ของเหลวนี้กระทำเป็นอิเลคโทรไลต์และอาจรวมสารละลาย salt-laden เช่น เลือดมนุษย์ เหงื่อหรือปัสสาวะ ส่วนผสมเซลลูโลสสูง (มากกว่า 90%) และขาดสารเคมรพิษในแบตเตอรี่กระดาษทำให้อุปกรณ์เป็นมิตรทั้งทางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนแบบดั้งเดิมที่ใช้จำนวนมากในอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์และเครื่องแล็บทอป

การจัดวางเชิงพาณิชย์ที่แพร่หลายของแบตเตอรี่กระดาษจะทำให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาของเทคนิคการผลิตต้นทุนต่ำสำหรับ carbon nanotubes ผลลัพธ์ของการประยุกต์ปรับแปลงอย่างมีศักยภาพในอิเลคโทรนิคส์ อากาศยาน ยานพาหนะไฮบริด และวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทและองค์กรจำนวนมากกำลังแข่งขันพัฒนาแบตเตอรี่กระดาษ นอกจากนี้การประกาศพัฒนาในปี 2007 ที่ RPI และ MIT นักวิจัยในสิงคโปร์ประกาศว่าพวกเขาได้พัฒนาพลังงานแบตเตอรี่กระดาษโดยสารละลายอิออนในปี 2005 รวมทั้ง NEC ได้ลงทุนวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่กระดาษสำหรับการประยุกต์ที่มีศักยภาพในอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

แบตเตอรี่กระดาษพิเศษสามารถกระทำเป็นแหล่งพลังงานสำหรับอึปกรณ์หลายชนิดฝังในคนและสัตว์ รวมถึงแท็ก RFID เครื่องสำอางค์ ระบบจัดส่งยา และอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยการเต้นของหัวใจ ตัวเก็บประจุที่ใช้สารอินทรีย์สามารถฝังแห้งอย่างเต็มที่และเพิ่มของเหลวของร่างกายตลอดเวลาเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่กระดาษเป็นการสลายทางชีวะด้วยที่จำเป็นเฉพาะการเจาะจงบางส่วนโดย e-cycling ปัจจุบันและวิธีการทำลายอิเลคโทรนิคส์อื่นที่เพิ่มการณรงค์โดยการเคลื่อนไหว green computing

สารสนเทศเพิ่มเติม

Chris Lee, ArsTechnica.com : เขียนเกี่ยวกับแบตเตอรี่กระดาษสูญสลายทางชีวะ
BBC : รายงาน “แบตเตอรี่กระดาษพลังงานอนาคต”
National Academy of Sciences (pnas.org) : บทคัดย่อและเอกสารสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ “อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานยืดหยุ่นที่มาจากกระดาษ nanocomposite”

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Battery, nanotube, volt, silicon, substrate, lithium ion battery, RFID, e-cycling, green computing

update: 5 มีนาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase