IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Remote Method Invocation (RMI)

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 7882

RMI (Remote Method Invocation) เป็นวิธีการที่โปรแกรมเมอร์ที่ใช้ภาษาโปรแกรม Java และสภาพแวดล้อมการพัฒนา สามารถเขียนโปรแกรมแบบ object-oriented programming ซึ่งอ๊อบเจคบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกันสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายแบบกระจาย RMI เป็นเวอร์ชัน Java ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า remote procedure call (RPC) แต่มีความสามารถในการส่งผ่านหนึ่งอ๊อบเจคหรือมากกว่าต่อคำขอ อ๊อบเจคนี้สามารถรวมสารสนเทศที่จะเปลี่ยนการบริการที่มีการทำมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกล Sun Microsystems ผู้คิดค้น Java เรียก “พฤติกรรมการเคลื่อนไหว” นี้ ตัวอย่าง เมื่อผู้ใช้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกลเติมบัญชีรายจ่าย โปรแกรม Java ที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการใช้ RMI กับโปรแกรม Java ในอีกเครื่องที่มีนโยบายล่าสุดเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่าย ในการตอบ โปรแกรมนั้นจะส่งกลับอ๊อบเจคและสารสนเทศเมธอดที่เกี่ยวข้องที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกลสามารถดูข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ในแบบที่สอดคล้องกับนโยบายล่าสุด ผู้ใช้และบริษัททั้งคู่จะประหยัดเวลาโดยการจับความผิดพลาดได้ก่อน เมื่อบริษัทเปลี่ยนนโยบาย มีความต้องการเปลี่ยนโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

Sun เรียกกลไกการส่งผ่านพารามิเตอร์อ๊อบเจคว่า object serialization คำขอ RMI เป็นคำขอเพื่อกระตุ้นเมธอดของอ๊อบเจคทางไกล คำขอนี้มีไวยากรณ์เดียวกันกับคำขอเพื่อกระตุ้นเมธอดของอ๊อบเจคในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (เครื่องเดียวกัน) โดยทั่วไป RMI ได้รับการออกแบบให้รักษาแบบจำลองอ๊อบเจคและความได้เปรียบข้ามเครือข่าย

RMI ได้รับการจัดเตรียมวิธีการไว้ให้เป็นสามชั้น
- โปรแกรม stub ในด้านลูกข่ายของความสัมพันธ์แบบลูกข่าย/แม่ข่าย และตรงกับโครงร่างที่ปลายด้านแม่ข่าย โปรแกรม stub ปรากฏเป็นโปรแกรมที่ถูกเรียกกับโปรแกรมที่เรียกสำหรับการบริการ (Sun ใช้คำว่า Proxy ในความหมายเดียวกับ stub)
- Remote Reference Layer ที่สามารถประพฤติอย่างแตกต่างขึ้นกับพารามิเตอร์ส่งผ่านโดยโปรแกรมที่เรียก ตัวอย่าง ชั้นนี้สามารถหาว่าคำขอเป็นการเรียกบริการทางไกลเดี่ยวหรือหลายโปรแกรมทางไกลเหมือนใน multicast
- Transport Connection Layer ซึ่งตั้งค่าและจัดการคำขอ

คำขอเดี่ยวเดินทางลงไปผ่านชั้นนี้บนเครื่องคอมพิวเอตณืเครื่องหนึ่งและขึ้นผ่านชั้นนี้ที่ปลายอีกด้าน

RMI ได้รับการจัดส่งเป็นส่วนหนึ่ง.o Java Development Kit (JDK) ของ Sun Microsystems

ศัพท์เกี่ยวข้อง

client, client/server, method, Syntax, stub

update: 28 ธันวาคม 2542

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase