IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Remote Method Invocation

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 14245

RMI (Remote Method Invocation) เป็นวิธีการที่โปรแกรมเมอร์ ด้วยการใช้ภาษาโปรแกรม Java และสภาพแวดล้อมการพัฒนา (development environment) สามารถเขียน object-oriented programming ซึ่งอ๊อบเจคบนคอมพิวเตอร์ต่างกันสามารถปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายกระจาย RMI เป็นเวอร์ชัน Java ของสิ่งที่รู้จักโดยทั่วไปเป็น remote procedure call (RPC) แต่ด้วยความสามารถส่งผ่านหนึ่งอ๊อบเจคหรือมากกว่าตลอดจนถึงคำขอ อ๊อบเจคนี้สามารถรวมสารสนเทศที่จะเปลี่ยนบริการที่ได้รับการทำงานในคอมพิวเตอร์ห่างไกล Sun Microsystems ผู้ประดิษฐ์ Java เรียก “พฤติกรรมเคลื่อนย้าย” นี้ ตัวอย่าง เมื่อผู้ใช้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ห่างไกลที่เติมบัญชีใช้จ่าย ปฏิสัมพันธ์ของโปรแกรม Java กับผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการใช้ RMI ด้วยโปรแกรม Java ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่นโยบายล่าสุดเสมอเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่าย ในการตอบ ที่โปรแกรมจะส่งกลับอ๊อบเจคและสารสนเทศเมธอดที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ห่างไกลสามารถดูบัญชีการใช้จ่ายของผู้ใช้ในวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายล่าสุด ผู้ใช้และบริษัท ทั้งคู่จะประหยัดเวลาโดยจับความผิดพลาดได้ก่อน เมื่อนโยบายบริษัทเปลี่ยน สิ่งนี้จะต้องการเปลี่ยนไปยังโปรแกรมเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

Sun เรียกกลไกส่งผ่าพารามิเตอร์อ๊อบเจคว่า object serialization คำขอ RMI เป็นคำขอเพื่อก่อให้เกิดเมธอดของอ๊อบเจคทางไกล คำขอนี้มีเมธอดเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดเมธอดอ๊อบเจคในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน โดยทั่วไป RMI ได้รับการออกแบบเพื่อรักษาแบบจำลองอ๊อบเจคและส่งให้กับทั่วทั้งเครือข่าย

RMI ได้รับการใช้ในสามชั้น
- โปรแกรมต้นขั้ว (stub program) ในด้านลูกข่ายของความสัมพันธ์ลูกข่าย/แม่ข่าย (client/server) และตรงกับโครงสร้างที่ปลายแม่ข่าย ต้นขั้วปรากฎกับโปรแกรมที่เรียกเป็นโปรแกรมที่กำลังเรียกสำหรับการบริการ (Sun ใช้คำว่า proxy เป็นคำเดียวกับต้นขั้ว)
- ชั้น Remote Reference Layer ที่สามารถประพฤติอย่างแตกต่างขึ้นกับพารามิเตอร์ที่ส่งผ่านโดยโปรแกรมเรียก ตัวอย่าง ชั้นนี้สามารถหาว่าคำขอเป็นการเรียกบริการทางไกลเดียวกัน หรือหลายโปรแกรมทางไกลใน multicast
- ชั้น Transport Connection Layer ซึ่งได้รับการตั้งค่าและจัดการคำขอ

คำขอเดี่ยวเดินทางลงสู่ชั้นต่างๆบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและขึ้นไปอีกยังที่ปลายอีกครั้ง

RMI ได้รับการส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของ Java Development Kit (JDK) ของ Sun Microsystem

ศัพท์เกี่ยวข้อง

client, client/server, Java, object-oriented programming, method, object, RPC, stub

update: 4 มีนาคม 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase