IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Remote Method Invocation

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 7881

RMI (Remote Method Invocation) เป็นวิธีการที่โปรแกรมเมอร์ ด้วยการใช้ภาษาโปรแกรม Java และสภาพแวดล้อมการพัฒนา (development environment) สามารถเขียน object-oriented programming ซึ่งอ๊อบเจคบนคอมพิวเตอร์ต่างกันสามารถปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายกระจาย RMI เป็นเวอร์ชัน Java ของสิ่งที่รู้จักโดยทั่วไปเป็น remote procedure call (RPC) แต่ด้วยความสามารถส่งผ่านหนึ่งอ๊อบเจคหรือมากกว่าตลอดจนถึงคำขอ อ๊อบเจคนี้สามารถรวมสารสนเทศที่จะเปลี่ยนบริการที่ได้รับการทำงานในคอมพิวเตอร์ห่างไกล Sun Microsystems ผู้ประดิษฐ์ Java เรียก “พฤติกรรมเคลื่อนย้าย” นี้ ตัวอย่าง เมื่อผู้ใช้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ห่างไกลที่เติมบัญชีใช้จ่าย ปฏิสัมพันธ์ของโปรแกรม Java กับผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการใช้ RMI ด้วยโปรแกรม Java ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่นโยบายล่าสุดเสมอเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่าย ในการตอบ ที่โปรแกรมจะส่งกลับอ๊อบเจคและสารสนเทศเมธอดที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ห่างไกลสามารถดูบัญชีการใช้จ่ายของผู้ใช้ในวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายล่าสุด ผู้ใช้และบริษัท ทั้งคู่จะประหยัดเวลาโดยจับความผิดพลาดได้ก่อน เมื่อนโยบายบริษัทเปลี่ยน สิ่งนี้จะต้องการเปลี่ยนไปยังโปรแกรมเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

Sun เรียกกลไกส่งผ่าพารามิเตอร์อ๊อบเจคว่า object serialization คำขอ RMI เป็นคำขอเพื่อก่อให้เกิดเมธอดของอ๊อบเจคทางไกล คำขอนี้มีเมธอดเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดเมธอดอ๊อบเจคในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน โดยทั่วไป RMI ได้รับการออกแบบเพื่อรักษาแบบจำลองอ๊อบเจคและส่งให้กับทั่วทั้งเครือข่าย

RMI ได้รับการใช้ในสามชั้น
- โปรแกรมต้นขั้ว (stub program) ในด้านลูกข่ายของความสัมพันธ์ลูกข่าย/แม่ข่าย (client/server) และตรงกับโครงสร้างที่ปลายแม่ข่าย ต้นขั้วปรากฎกับโปรแกรมที่เรียกเป็นโปรแกรมที่กำลังเรียกสำหรับการบริการ (Sun ใช้คำว่า proxy เป็นคำเดียวกับต้นขั้ว)
- ชั้น Remote Reference Layer ที่สามารถประพฤติอย่างแตกต่างขึ้นกับพารามิเตอร์ที่ส่งผ่านโดยโปรแกรมเรียก ตัวอย่าง ชั้นนี้สามารถหาว่าคำขอเป็นการเรียกบริการทางไกลเดียวกัน หรือหลายโปรแกรมทางไกลใน multicast
- ชั้น Transport Connection Layer ซึ่งได้รับการตั้งค่าและจัดการคำขอ

คำขอเดี่ยวเดินทางลงสู่ชั้นต่างๆบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและขึ้นไปอีกยังที่ปลายอีกครั้ง

RMI ได้รับการส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของ Java Development Kit (JDK) ของ Sun Microsystem

ศัพท์เกี่ยวข้อง

client, client/server, Java, object-oriented programming, method, object, RPC, stub

update: 4 มีนาคม 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase