IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

big-endian

ที่มา

  :   ผู้ชม 12711

big-endian และ little-endian เป็นคำอธิบายลำดับของกลุ่มไบต์ที่เก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ big-endian เป็นลำดับ โดยที่ "big end" (มีค่านัยยะสำคัญในชุดข้อมูล) ที่เก็บเป็นอันดับแรก (ที่ address น้อยที่สุดของหน่วยเก็บข้อมูล little-endian เป็นลำดับโดยที่ "little end" (มีความสำคัญน้อยในกลุ่มข้อมูล) จะได้รับการเก็บเป็นอันดับแรก เช่น คอมพิวเตอร์ big-end ต้องการ 2 ไบต์ ของเลขฐานหก หมายเลข 4FS2 จะได้รับการเก็บที่ 4FS2 ในหน่วยเก็บข้อมูล (ถ้า 4F เก็บที่ตำแหน่ง 1000 และ S2 จะเก็บที่ตำแหน่ง 1001) ในระบบ lettle-endion จะเก็บเป็น S24F (S2 เก็บที่ตำแหน่ง 1000 และ 4F ที่ 1001)

คอมพิวเตอร์ IBM 370 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบ reduced instruction set computer และไมโครโพรเซสเซอร์ Motorola ใช้วิธีการแบบ big-endian สำหรับประชาชนผู้ใช้ภาษาซึ่งอ่านจากซ้ายไปขวา วิธีการนี้จะเป็นธรรมชาติในคิดถึงการเก็บข้อความหรือตัวเลข

ในอีกแบบหนึ่ง โพรเซสเซอร์ของ Intel, DEC Alphas และโปรแกรมบางโปรแกรมทำงานในแบบ little-endion อากิวเมนต์ของลำดับแบบ little-endian เมื่อมีการค่าตัวเลขจะต้องเพิ่มหลักด้านซ้าย ดังนี้การเพิ่ม 2 จำนวนจะต้องการย้ายตำแหน่งของตัวเลข big-endian ในหน่วยเก็บข้อมูล โดยย้ายทั้งหมดไปทางขวา ตัวเลขที่เก็บแบบ little-endian ไบต์ที่สำคัญน้อยกว่าสามารถอยู่กับที่และหลักใหม่สามารถทางขวาของ address ที่สูงกว่า วิธีการนี้คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า

ภาษาคอมไพล์เลอร์ เช่น Java หรือ FORTRAN ต้องทราบถึงวิธีการที่รหัสของอ๊อบเจคที่พัฒนาได้รับการเก็บ การแปลงสามารถใช้ในการเปลี่ยนชนิดของ endian เป็นแบบอื่นตามที่จะเป็น หมายเหตุภายในลำดับไบต์ของ big-endian และ little-endian บิตภายในแต่ไบต์เป็น big-endian ดังนั้นจะไม่มีทั้ง big หรือ little-endian เมื่อแสดงบิตในแบบ stream โดยการให้ตัวเลขของการเก็บ เช่น เลขฐานหก 4F เมื่อเก็บในที่เก็บก่อนหรือหลังไบต์อื่นในช่วงของ address ในที่เก็บ ลำดับของบิตภายในไบต์เป็น
01001111

ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดลำดับบิตเป็นแบบ big-endian หรือ little-endian แต่ไมโครโพรเซสเซอร์และโปรแกรมเกือบทั้งหมดออกแบบลำดับบิตเป็นแบบ big-endian

big-endian และ little-endian มีที่มาจากเรื่อง กัลลิเวอร์ผจญภัย (Gulliver's Travels) ประพันธ์โดย โจนาทาน สวิฟท์ ซึ่ง big-endian เป็นกลุ่มการเมือง ที่ต้องการตอกไข่ที่ปลายด้านใหญ่ และกลุ่มกบฎต่อต้านกษัตริย์ Lilliputian ต้องการใช้ตามเป้าหมายของตัวเอง (little-endian) ที่จะตอกไข่ที่ปลายด้านเล็ก

สารสนเทศเพิ่มเติม

Site ชนะเลิศ Jonathan Swift ซึ่งมีดิกชันนารี Swiftian term และเข้าสู่ "Big-Endian/Little-Endian" : Lee Jaffe's award-winning site on Jonathan Swift
เอกสาร Little Endian vs. Big Endian เขียนโดย : James Curran

ศัพท์เกี่ยวข้อง

byte, compiler, domain name, Java, processor, RISC

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase