IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

crawler

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12721

crawler เป็นโปรแกรมที่เยี่ยมเว็บไซต์และอ่านหน้าและสารสนเทศอื่นเพื่อสร้างบัญชีสำหรับดัชนี search engine ระบบ search engine รายใหญ่บนเว็บมีโปรแกรมแบบนี้ ซึ่งรู้จักในชื่อ “spider” หรือ “bot” ตามปกติ crawler ได้รับการเขียนโปรแกรมให้เยี่ยมเว็บไซต์ที่ส่งโดยเจ้าของเป็นเว็บใหม่หรือมีการปรับปรุง ไซต์ทั้งหมดหรือเพจเฉพาะสามารถได้รับการเยี่ยมอย่างเลือกสรรและทำดัชนี crawler ได้รับชื่อนี้เพราะสิ่งนี้คลานผ่านเพจของไซต์แต่ละครั้ง ตามด้วยเชื่อมโยงไปยังเพจอื่นบนไซต์จนกระทั่งอ่านเพจทั้งหน้า

crawler สำหรับ AltaVista และเว็บไซต์ได้รับการเรียกว่า Scooter โดย Scooter เกาะติดกับกฎความสุภาพสำหรับ crawler ของเว็บที่ได้รับการะบุใน Standard for Robot Exclusion (SRE) มีการขอแต่ละแม่ข่าย ซึ่งไฟล์ได้รับการแยกออกจากทำดัชนี สิ่งนี้ไม่ทำ (หรือไม่สามารถ) ผ่าน firewall และสิ่งนี้ใช้อัลกอริทึมเฉพาะสำหรับการรอคอยระหว่างการขอแม่ข่าย ดังนั้นไม่มีผลกับเวลาตอบสนองสำหรับผู้ใช้อื่น

ศัพท์เกี่ยวข้อง

algorithm, firewall, AltaVista, search engine, Scooter

update: 1 สิงหาคม 2541

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase