IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

encoding และ decoding

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 7190

ในคอมพิวเตอร์ encoding เป็นกระบวนการวางลำดับของตัวอักษร (ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย และสัญลักษณ์) เข้าสู่ฟอร์แม็ตพิเศษสำหรับการส่งผ่านที่มีประสิทธิภาพหรือจัดเก็บ decoding เป็นกระบวนการตรงข้าม การแปลงของรูปแบบ encode กลับไปยังลำดับดั้งเดิมของตัวอักษร encoding และ decoding ได้รับการใช้ใน การสื่อสารข้อมูล เครือข่าย และการจัดเก็บ คำนี้เป็นการประยุกต์เฉพาะกับระบบสื่อสารทางวิทยุ (ไร้สาย)

คำสั่งนี้ใช้โดยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่สำหรับไฟล์ข้อความ (text file) ได้รับการเรียกว่า ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ASCII สามารถบรรยายเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข เครืองหมาย และสัญลักษณ์ทั่วไป การใช้อื่นรวมถึง Unicode, BinHex, Uuencode และ MIME ในการสื่อสารข้อมูล Manchester encoding เป็นรูปแบบพิเศษของ encode ซึ่งข้อมูลไบนารี (บิต) นำเสนอการส่งผ่านระหว่างสถานะตรรกะสูงและต่ำ ในการสื่อสารทางวิทยุ วิธีการ encoding และ decoding มีอยู่จำนวนมาก บางส่วนได้รับการใช้เฉพาะกลุ่มพิเศษของประชาชน (เช่น ผู้ปฏิบัติงานวิทยุสมัครเล่น) คำสั่งเก่าที่สุดคือการส่งโทรเลขผ่านสายระหว่างศตวรรษที่ 19 คือรหัสมอร์ส

คำศัพท์ encoding และ decoding มักจะได้ใช้ในการอ้างอิงถึงกระบวนการของการแปลงอะนาล๊อกเป็นดิจิตอล และการแปลงดิจิตอลเป็นอะนาล๊อก ในความหมายนี้ คำเหล่านี้สามารถประยุกต์กับรูปแบบของข้อมูล รวมถึง ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ มัลติมีเดีย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสัญญาณในเซ็นเซอร์ telemetry และระบบควบคุม ไม่ควรสับสน encoding กับ encryption กระบวนการซึ่งข้อมูลได้การแก้ไขอย่างรอบคอบในการปิดบังเนื้อหา encryption สามารถได้รับการกระทำโดยปราศจากการเปลี่ยนคำสั่งเฉพาะที่เนื้อหาอยู่ในนั้น และ encoding สามารถได้รับการทำโดยปราศจากการปิดบังอย่างรอบคอบกับเนื้อหา

สารสนเทศเพิ่มเติม

J. J. Weimer : ให้คำแนะนำ encoding และ decoding สำหรับการส่งผ่านข้อมูลจากมุมมองของผู้ใช้ Mac
Hughs Ominous Valve Works : อภิปรายวิธีการ encoding และ decoding จากแบบดั้งเดิมสู่ระดับสูงที่ใช้การสื่อสารวิทยุ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

ASCII, character, encryption, Unicode, analog-to-digital conversion, wireless

update: 14 พฤศจิกายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase