IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

layer

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 12934

1) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ layer (เลเยอร์) เป็นการจัดโปรแกรมแยกตามส่วนประกอบการทำงานที่ปฏิสัมพันธ์กับบางวิธีอนุกรมและโครงสร้างตามลำดับชั้น กับแต่ละเลเยอร์ที่ตามปกติมีอินเตอร์เฟซเฉพาะเลเยอร์ชั้นเหนือและชั้นต่ำกว่า

โปรแกรมการสื่อสารมักจะเป็นเลเยอร์ แบบจำลองอ้างอิงสำหรับการสื่อสาร Open System Interconnection (OSI) เป็นชุดเลเยอร์ของโปรโตคอลซึ่งโปรแกรมอยู่ที่ปลายทั้งคู่ของการสื่อสารแลกเปลี่ยนการใช้ชุดเลเยอร์ตรงกัน ในแบบจำลอง OSI มีเจ็ดเลเยอร์ แต่ละเลเยอร์สะท้อนฟังก์ชันต่างกันที่ต้องทำตามลำดับสำหรับโปรแกรม-กับ-โปรแกรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างคอมพิวเตอร์

TCP/IP เป็นตัวอย่างหนึ่งของสองเลเยอร์ (TCP และ IP) ชุดของโปรแกรมที่ให้ฟังก์ชันการขนส่งและตำแหน่งเครือข่ายสำหรับการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ชุดของ TCP/IP และบางครั้งโปรแกรมเลเยอร์อื่นได้รับอ้างถึงเป็นกองซ้อนโปรโตคอล

2) ใน Photoshop และหลายโปรแกรมประยุกต์กราฟฟิก เลเยอร์เป็น component ในภาพซับซ้อนที่ประกอบด้วยหลายเลเยอร์ ให้จินตนาการชุดของสไลด์โปร่งใสอยู่บนของกันและกัน ขณะนี้ให้จินตนาการว่าแต่ละสไลด์ใสบรรจุส่วนของภาพเดี่ยว บนสไลด์ใสอาจจะเป็นพื้นหลัง สไลด์หนึ่งอาจจะมีข้อความ อีกสไลด์อาจจะแสดงโลโกของบริษัท จึงสามารถมองแต่ละสไลด์ หรือสามารถกองสไลด์บนอีกสไลด์และดูกองนี้เป็นภาพเดียวโดยฉายกองนี้บนเครื่องโปรเจคเตอร์ นี่เหมือนกับเลเยอร์ในโปรแกรมประยุกต์กราฟฟิก จึงทำให้สามารถทำงานกับหรือดูแต่เลเลอย์โดยตัวเอง หรือสามารถรวมสิ่งเหล่านี้ (สิ่งนี้เรียกว่าทำให้แบนราบ) และดู “กอง” ของเลเยอร์เป็นภาพเดียวกัน เลเยอร์เป็นประโยชน์เพราะสิ่งเหล่านี้ยอมให้ย้ายและควบคุมส่วนของภาพเพื่อดูผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ศัพท์เกี่ยวข้อง

IP, protocol, TCP, TCP/IP, OSI, stack

update: 15 กุมภาพันธ์ 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase