IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

pager

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 12724

pager เป็นอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็กที่รับ (ในบางกรณีส่ง) สัญญาณเตือน และ/หรือ ข้อความสั้น อุปกรณ์ประเภทนี้สะดวกสำหรับคนต้องรับสายโทรศัพท์แต่เป็นผู้ไม่ใกล้กับโทรศัพท์เพื่อรับหรือโทรกลับทันที

one-way pager เหมาะสมกับกระเป๋าเสื้อ บางรุ่นขนาดเท่ากับนาฬิกาข้อมือ ตากปกติ อุปกรณ์ขนาดเล็กนี้ที่เป็นตัวรับไร้สายช่วงสั้นจับข้อความจะเตือนด้วยเสียง beep (นี่บอกว่าทำไมอุปกรณ์จึงเรียกว่า beeper) one-way pager ง่ายที่สุดแสดงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับโทรกลับของบุคคลผู้ส่งข้อความ รหัสสามารถได้รับการแสดงที่ชี้ว่า กลุ่มที่ระบุกำลังส่งคำขอให้โทรกลับ one-way pager ทันสมัยสามารถแสดงข้อความสั้น

pager ได้รับการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์รับอย่างเดียว ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก ถ้าต้องการสื่อสารสองทาง โทรศัพท์เซลลูลาร์สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นี้ ประการที่สอง มีอุปสรรคทางวิศวกรรมในการออกแบบตัวส่งไร้สายที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมภายในพื้นที่ขนาดเล็กและให้สัญญาณเพียงพอให้ไปถึงตัวรับจากทุกจุดภายในพื้นที่ครอบคลุม

ถึงแม้ว่ามีความท้าทายทางวิศวกรรม แต่ pager สองทางได้รับการพัฒนา ที่เรียกว่าอุปกรณ์ two-way messaging หรือระบบปฏิสัมพันธ์สองทาง ระบบนี้จัดวางตัวรับจำนวนมาก ที่ยอมให้ตัวส่งไร้สายกำลังต่ำที่มีเสาอากาศขนาดเล็กให้ไปถึงตัวรับหนึ่งจากตำแหน่งต่างๆภายในพื้นที่ครอบคลุม เครื่องแบบนี้มีขนาดประมาณเครื่องคิดเลขกระเป๋าและมีแป้นพิมพ์และจอภาพ LCD ที่สามารถแสดงข้อความหลายบรรทัดหรือภาพอย่างง่าย

โทรศัพท์มือถือเข้ามาแทนที่ pager สำหรับผู้ใช้จำนวนมาก

ศัพท์เกี่ยวข้อง

repeater, wireless, two-way pager

update: 1 พฤศจิกายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase