IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

satellite

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 12728

โดยทั่วไป satellite (ดาวเทียม) เป็นวัตถุที่อยู่บนวงโคจร เช่น ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ในบริบทการสื่อสาร ดาวเทียมเป็นตัวรับ/ตัวส่งไร้สายพิเศษที่ส่งขึ้นไปโดยจรวดและวางบนวงโคจรรอบโลก ปัจจุบัน มีดาวเทียมหลายร้อยดวงอยู่ในการปฏิบัติงาน มีการใช้ในวัตถุประสงค์หลายหลาย เช่น พยากรณ์อากาศ การออกอากาศโทรทัศน์ การสื่อสารวิทยุ การสื่อสารอินเตอร์เน็ต และ Global Positioning System หรือ GPS

ดาวเทียมดวงแรกส่งขึ้นโดยรัสเซีย (ขณะนั้นเรียกว่าสหภาพโซเวียต) ในปลายทศวรรษ 1950 ซึ่งมีขนาดเท่ากับสนามบาสเก็ตบอล ดาวเทียมดวงนี้ไม่ได้ทำอะไร นอกจากการส่งรหัสมอร์ส ในทางตรงข้ามดาวเทียมสมัยใหม่สามารถรับและส่งต่อหลายพันสัญญาณพร้อมกัน จากข้อมูลดิจิตอลอย่างง่ายจนถึงรายการโทรทัศน์สลับซับซ้อนมากกว่า

มีระบบดาวเทียมสื่อสารสามประเภท การจัดหมวดหมู่เป็นไปตามประเภทวงโคจร

วงโคจรดาวเทียมแบบ geostationary ซึ่งจะคงตำแหน่งโดยตรงกับโลกที่ความสูงประมาณ 22,000 เหนือเส้นศูนย์สูตร ที่ความสูงนี้ การหมุนรอบโลกใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ดังนั้น ดาวเทียมยังอยู่ที่จุดเดิมบนผิวโลกตลอดเวลา และอยู่คงที่บนฟ้าจากทุกจุดบนผิวโลกที่มองเห็นได้ ตามปกติ ดาวเทียมอากาศอยู่ในประเภท ดาวเทียมแบบ geostationary ดวงเดียวสามารถมองเห็นผิวโลกได้ร้อยละ 40 ดาวเทียมประเภทนี้วางห่างกัน 120 องศาสามารถครอบคลุมผิวโลกทั้งหมด ดาวเทียมแบบ geostationary สามารถเข้าถึงด้วยการใช้จานดาวเทียมหันไปยังตำแหน่งที่ดาวเทียมอยู่เหนือ

ระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (low-earth-orbit หรือ LEO) จัดวางเหมือนฝูงนก วงโคจรวงกลมแต่ละวงที่อยู่สูงจากผิวโลกไม่กี่ร้อยไมล์ แต่ละรอบใช้เวลา 90 นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง ฝูงนี้จัดสรรในลักษณะที่ ทุกตำแหน่งในโลกในทุกเวลาต้องมีดาวเทียมอย่างน้อยหนึ่งดวงอยู่ในแนวที่มองเห็น ระบบทั้งหมดทำงานในลักษณะคล้ายกับโทรศัพท์เซลลูลาร์ ความแตกต่างสำคัญคือ เครื่องรับส่งเรดาร์ หรือตัวรับ/ตัวส่งไร้สาย กำลังเคลื่อนที่แทนที่อยู่กับที่ และอยู่ในอวกาศแทนที่บนผิวโลก ระบบ LEO ที่ออกแบบได้ดีทำให้เป็นไปได้ที่ทุกคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายจากทุกจุดบนโลก ด้วยการใช้เสาอากาศที่ไม่ต้องทันสมัยมากกว่าเสาอากาศโทรทัศน์ “หูกระต่าย” แบบเก่า

ดาวเทียมบางดวงหมุนรอบโลกในวงโคจรวงรี ดาวเทียมเหล่านี้หมุนเร็วเมื่อตำแหน่งอยู่ใกล้โลก หรือระดับความสูงต่ำที่สุด แต่จะหมุนช้าเมื่ออยู่ใกล้ตำแหน่งไกลที่สุด หรือระดับความสูงมากที่สุด “นก” แบบนี้ ได้รับการใช้โดยผู้ปฏิบัติงานวิทยุอาสา และโดยบางบริการเชิงพาณิชย์หรือรัฐบาล ดาวเทียมเหล่านี้ต้องการเสาอากาศทิศทาง ที่ต้องการปรับอย่างสม่ำเสมอในตามเส้นทางดาวเทียมบนฟ้า

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Cellular telephone, wireless, amateur radio, GPS, dish antenna, geostationary satellite

update: 6 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase