IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

script

ที่มา

  :   ผู้ชม 12952

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ script (สคริปต์) เป็นโปรแกรม หรือชุดของคำสั่งที่ใช้แปล หรือนำออก โดยโปรแกรมอื่นไม่ใช่โดยโพรเซสเซอร์ เหมือนกับโปรแกรมแบบ compiler บางภาษามีการตีความเป็นภาษาสคริปต์ ที่มีความนิยมกันคือ Proctical Extraction and Reporting Language (PERL) , Restructurecl Extended Executor (บน IBM เมนเฟรม) , Java Script และ TC1/Tk ในบริษัทของ wold wide web, Perl, Vbscript และภาษาสคริปต์ที่คล้ายกัน จะได้รับการเขียน เพื่อดูแลรูปแบบการนำเข้า หรือบริการอื่น ๆ สำหรับ web site และประมวลผลบน web sever ส่วน Java Script เป็นสคริปต์ที่เว็บเพจทำงานด้านลูกข่ายบน web browser

โดยทั่วไปภาษาสคริปต์เขียนได้ง่าย และเร็วกว่าภาษาโครงสร้าง และภาษาคอมไพล์ เช่น C และ C++ และแนวคิดของโปรแกรม มีข้อจำกัดความสามารถ หรือการใช้ใหม่ และเชื่อมกับภาษาคอมไพล์ อย่างไรก็ตามสคริปต์ใช้เวลา ในการทำงานนานกว่าภาษาคอมไพล์ เนื่องจากแต่ละคำสั่ง ต้องดูแลโดยโปรแกรมอื่นก่อน (ต้องการคำสั่งเพิ่มขึ้น) แทนที่โดยตรงกับคำสั่งพื้นฐานของโพรเซสเซอร์

script บางครั้งใช้ในความหมาย รายการคำสั่งของระบบปฏิบัติการ ที่เก็บไว้ก่อนในไฟล์ และทำงานตามลำดับ โดยตัวแปลคำสั่งของระบบปฏิบัติการ เมื่อรายการชื่อมีการป้อนเข้าเป็นคำสั่งเดียว

โปรแกรมการพัฒนามัลติมีเดีย ใช้ "script" ในความหมายของชุดคำสั่งที่ผู้ใช้เข้า ระบุชุดของไฟล์มัลติมีเดียในการนำเสนอ (เช่น ชุดของภาพและเสียง, เวลา)

ศัพท์เกี่ยวข้อง

browser, compiler, JavaScript, Practical Extraction and Reporting Language, processor, server

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase