IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

telegraph

ที่มา SearchUnifiedCommunications.com

  :   ผู้ชม 12719

telegraph (โทรเลข) เป็นระบบสื่อสารซึ่งสารสนเทศได้รับการส่งผ่านลวดด้วยอนุกรมพลัส (pulse) ไฟฟ้า ตามปกติในรูปแบบของรหัสมอร์ส (morse code) ชิ้นส่วนพื้นฐานได้แก่ แหล่งกระแสไฟฟ้า ความยาวของสายหรือเคเบิล และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น รีเลย์, กริ่ง หรือหลอดไฟ ศัพท์คำนี้มาจากภาษากรีก “tele” หมายถึง “ระยะไกล” และ “graphien” หมายถึง “เขียน”

โทรเลขเริ่มใช้งานมากกว่า 150 ปี ต้นแบบของโทรเลขได้รับการสาธิตโดย Joseph Henry ในปี 1830 เขาส่งผ่านกระแสไฟฟ้าบนลวดยาวประมาณ 1 ไมล์ (1.6 กิโลเมตร) เพื่อสั่นกระดิ่งบนปลายด้านตรงข้ามของวงจร อุปกรณ์นี้ได้รับการกลั่นกรองและพัฒนาโดย Samuel F. B. Morse เข้าสู่ระบบที่ใช้โซลีนอยด์ ที่ผู้ผลิตติดตั้ง เพื่อบันทึกหลายพลัสของช่วงกำหนดหลากหลายตามการเคลื่อนไหวของแผ่นกระดาษ พลัสเหล่านี้ปรากฏในแบบที่เรียกว่า จุดและขีด รูปแบบของจุดและขีดเหล่าได้รับการเป็นตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมาย เมื่อ 1 พฤษภาคม 1844 ข่าวสารโทรเลขแรกได้รับการส่ง

โทรเลขเป็นหนึ่งของสองความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยการตั้งถิ่นฐานอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ Mississippi (อีกหนึ่งคือ ทางรถไฟ) ปัจจุบัน โทรเลขยังมีการใช้ตามโอกาสสำหรับการสื่อสาร แต่อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มีการใช้มากกว่า ความหลากหลายของรหัสมอร์สเริ่มแรกได้รับการใช้โดยผู้ปฏิบัติการวิทยุสมัครเล่น แต่โทรเลขมีโอกาสใช้ในยามฉุกเฉิน เมื่อโหมดการสื่อสารทั้งหมดล้มเหลวจากการเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานหรือเพราะสภาพคลื่นอ่อน ผู้ปฏิบัติการวิทยุสมัครเล่นอ่านรหัสโดยการฟังเสียงจากเครื่องรับวิทยุ หูของคนเป็นหนึ่งของอวัยวะที่อ่อนไหวในการแปลข้อมูล และรหัสมอร์ส ที่เป็นรหัสไบนารียังมีประสิทธิภาพมาก ถึงแม้ว่า วิธีการส่งผ่านข้อมูลช้า

Western Union บริษัทบริการด้านการสื่อสารและการเงินในสหรัฐ ได้รับการก่อตั้งใน ทศวรรษ 1850 ใช้ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีใหม่ จากนั้นมา Western Union นำโทรเลขไปสู่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตและอีเมล์เพิ่มความแพร่หลายไปทั่วโลก โทรเลขมีการใช้น้อยลงและได้รับการพิจารณาว่าผิดยุค ในเดือนมกราคม 2006 Western Union ประกาศบนอินเตอร์เน๊ตจะไม่มีการส่งโทรเลขอีกต่อไป

ศัพท์เกี่ยวข้อง

amateur radio, Morse code, current

update: 5 มีนาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase