IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

zombie (bot)

ที่มา SearchMidmarketSecurity.com

  :   ผู้ชม 12748

zombie (หรือเรียกว่า bot) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผู้โจมตีทางไกลเข้าถึงและตั้งค่าให้ส่งต่อการส่งผ่าน (รวมถึงสแปมและไวรัส) ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในอินเตอร์เน็ต วัตถุประสงค์คือ ทั้งหวังผลทางการเงินและมุ่งร้าย ตามปกติ ผู้โจมตีใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องสร้าง botnet หรือเรียกอีกชื่อว่า กองทัพซอมบี้

ตามปกติ zombie คือเครื่องพีซีตามบ้านที่เจ้าของไม่ระวังว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกใช้ประโยชน์จากบุคคลภายนอก ความแพร่หลายมากขึ้นของการเชื่อมต่อความเร็วสูงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นเป้าหมายของการโจมตี มาตรการความปลอดภัยไม่เพียงพอทำให้เข้าถึงง่ายกว่าสำหรับผู้โจมตี ตัวอย่างถ้าพอร์ตอินเตอร์เน็ตเปิดทิ้งไว้ โปรแกรม Trojan horse ขนาดเล้กจะสามารถทิ้งอยู่ที่นั่นสำหรับการกระตุ้นในอนาคต

มี zombie ประเภทอื่นจำนวนหนึ่ง

ในรูปแบบหนึ่งของการโจมตีปฏิเสธบริการ (denial of service) zombie คือ แม่ข่ายเว็บไม่ปลอดภัย ซึ่งคนมุ่งร้ายได้วางคำสั่งไว้ที่นั่น เมื่อสลับไปในเวลาเดียวแม่ข่าย zombie อื่น จะเปิดคำขอจำนวนมหาศาลไปโจมตีเว็บไซต์ ซึ่งจะไม่สามารถให้บริการคำขอของผู้ใช้ถูกต้องได้ pulsing zombie เป็นหนึ่งของการเปิดคำขอเป็นช่วงๆ แทนที่ทั้งหมดในครั้งเดียว

บนเว็บ zombie เป็นเว็บไซต์ถูกทิ้งและหมดอายุด้วยบางเหตุผลแล้วย้ายไปเว็บอื่น zombie แบบนี้ส่ง linkrot

ในโลกระบบปฏิบัติการ UNIX บางครั้งผู้พัฒนาใช้ศัพท์นี้หมายถึงกระบวนการโปรแกรมที่ตาย แต่ยังไม่ได้ให้ process table entry กลับไปที่ระบบ

ศัพท์คำนี้เริ่มแรกใน West Indies ที่ซอมบี้เป็นคนไม่รู้สึกตัว คล้ายหุ่นยนต์ ผู้ที่กล่าวกันว่าฟื้นคืนจากความตายและต้องทำให้รู้สึกกับชีวิต

ศัพท์เกี่ยวข้อง

UNIX, Web site, port, process, Trojan horse, bot, botnet , denial of service, linkrot

update: 5 มกราคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase