เข้าสู่ระบบ

home -> Wide Shop -> สรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตง

รหัส
ISBN
1000000000000 :
100-000-000-000-0

สรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตง

ผู้เขียน
สำนักพิมพ์ ไฟลามทุ่ง
Description ถ้าอยากเข้าใจการต่อสู้ทางการเมืองของไทยในขณะนี้ ควรอ่านหนังสือสรรนิพนธ์ของเหมาเจ๋อตง คำว่า "แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ที่มักจะได้ยินกันก็มาจากท่านผู้นี
ราคาขาย 4000
ค่าส่ง 0
รวมเงิน 4000
รายละเอียด เหมาเจ๋อตง ผู้นำการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ เหมาเป็นนักยุทธศาสตร์สามารถปรับปรุงแนวคิดมาร์กซ์ที่ยึดถือชนชั้นกรรมาชีพเป็นแกนนำการปฏิวัติ มาเป็นพันธมิตรกรรมกรและชาวนา เนื่องจากกรรมกรในช่วง 1900 – 1950 มีน้อยมาก ขณะที่ ชาวนาจีนมีจำนวนมากและมีประวัติการลุกขึ้นสู้อย่างยาวนาน

เหมาเข้าใจชาวนาจีนเป็นอย่างดี เขานำแนวทางการต่อสู้ของซองกั๋ง แห่งเขาเหลียงซาน มาเป็นการรบแบบจรยุทธ์อันมีชื่อเสียง และเป็นต้นแบบของสงครามประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกในศตวรรษที่แล้ว

เหมาเป็นนักยุทธวิธี ในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น เหมาเข้าใจความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นของชาวจีน เหมาจึงเสนอการสร้างแนวร่วมประชาชาติต่อต้านญี่ปุ่น ขณะที่ เจียงไคเช็ค พยายามกวาดล้างกองทัพแดงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การกระทำนี้สร้างความไม่พอใจให้ชาวจีนต่อเจียงไคเช็ค จนกระทั่ง จางโซหลิน ขุนศึกภาคเหนือจับตัวเจียงไคเช็ค เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแนวร่วมต่อต้านญี่ปุ่น แต่เหมาและพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนยันแสดงจุดยืนร่วมมือกับทุกคนเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น จึงบอกให้ขุนศึกทั้งหลายปล่อยตัวเจียงไคเช็ค รวมทั้ง เหมาเห็นว่า ถ้ากำจัดเจียงไคเช็ค บรรดาขุนศึกจะแก่งแย่งชิงดีกันเอง ทำให้แนวต่อต้านญี่ปุ่นอ่อนแอ และเพื่อเอาชนะชาวจีน ในที่สุด ประวัติศาสตร์ก็บอกว่า เหมาคิดถูก

เหมา เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2436 มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ในตระกูลชาวนาเจ้าของที่ดิน ในปี 1910 เหมา เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียน แต่ไม่นานก็ต้องออกเนื่อง จากการปฏิวัติของ ซุนยัดเซน ปี 1913 ได้เข้าเรียนวิทยาลัยครูที่หูหนาน ท่านมีความสนใจในงานเขียนของคาร์ล มาร์กซ์

ปี 1921 เหมาเข้าร่วมการประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศครั้งที่ 1 ที่เซี่ยงไฮ้ เป็นเลขาธิการกรรมการพรรคเขตหูหนัน นำการเคลื่อนไหวในกลุ่มกรรมกร และชาวนาอยู่บ่อยครั้ง ขณะที่เหมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเคลื่อนไหวชาวนาของพรรคได้เสนอแนวทาง “ยืนหยัดการนำของชนชั้นกรรมาชีพต่อการปฏิวัติประชาธิปไตย อาศัยพันธมิตรกรรมกรชาวนาเป็นพื้นฐาน”

ปี 1927 สร้างฐานที่มั่นปฏิวัติแห่งแรกขึ้นที่เขาจิ่งกังซัน จากการรวบรวมกองทหารกรรมกรและชาวนา ต่อมาเหมาได้พัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์การปฏิวัติของจีน คือ “ใช้ชนบทล้อมเมือง ยึดอำนาจรัฐด้วยอาวุธ” ชี้นำการปฏิวัติจีนจนได้รับผลสำเร็จ

ปี 1930 -1933 ร่วมกับ จูเต๋อ นำกองทัพแดงต้านการล้อมปราบครั้งใหญ่ของกั๋วหมินตั่ง 4 ครั้ง เมื่ออำนาจการนำกองทัพถูกพวกลัทธิซุ่มเสี่ยงหวังหมิงแย่งชิงไป ทำให้พ่ายแพ้การล้อมปราบครั้งที่ 5 จึงต้องละทิ้งฐานที่มั่น เดินทัพทางไกล 25,000 ลี้ไปทางเหนือใช้เวลา 3 ปี

ปี 1936 ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกลางการทหาร (เหมาได้ดำรงตำแหน่งนี้ตลอดจนถึงแก่กรรม)

ปี 1937 - 1945 เหมานำพรรค กองทัพ และประชาชนทำสงครามประชาชนต่อต้านญี่ปุ่นด้วยยุทธวิธี “สงครามยืดเยื้อ” จนได้ชัยชนะ

ปี 1943 เหมาได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ และได้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อเนื่องทุกสมัยจนถึงแก่กรรม

ปี 1946 –1948 เหมาได้นำกองทัพปลดแอกและประชาชนจีน ทำสงครามทำลายการรุกโจมตีของฝ่ายเจียงไคเช็ค เขาเป็นผู้บัญชาการสู้รบในยุทธการใหญ่ 3 ครั้งได้รับชัยชนะขั้นเด็ดขาด ทำการรุกไล่ทหารเจียงต่อไปจนสามารถยึดอำนาจรัฐทั่วประเทศ

ปี 1949 วันที่ 1 ตุลาคม ประธานเหมาเจ๋อตงประกาศสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จตุรัสเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง หลังการตั้งประเทศจีนใหม่ เหมาได้นำพรรคและประชาชนปฏิบัติภาระหน้าที่อันหนักหน่วงในการปรับปรุงปฏิรูปด้านต่างๆ อาทิ การปฏิรูปที่ดิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชาติ ปรับปรุงให้อุตสาหกรรมและวิสาหกิจที่สำคัญเป็นแบบสังคมนิยม
เนื้อหา สรรนิพนธ์ชุดนี้จัดทำ โดยสำนักพิมพ์ปักกิ่ง 1 ชุด 10 เล่ม
สรรนิพนธ์ เล่ม 1 ตอนต้น
สรรนิพนธ์ เล่ม 1 ตอนปลาย
สรรนิพนธ์ เล่ม 2 ตอนต้น
สรรนิพนธ์ เล่ม 2 ตอนปลาย
สรรนิพนธ์ เล่ม 3 ตอนต้น
สรรนิพนธ์ เล่ม 3 ตอนปลาย
สรรนิพนธ์ เล่ม 4 ตอนต้น
สรรนิพนธ์ เล่ม 4 ตอนปลาย
สรรนิพนธ์ เล่ม 5 ตอนต้น
สรรนิพนธ์ เล่ม 5 ตอนปลาย

ตะกร้าสินค้า

ตะกร้าว่าง

วิธีการชำระ

ชำระผ่าน Paypal หรือบัตรเครดิต การชำระด้วยบัตรเป็นการชำระผ่านเว็บไซต์ Paypal เช่นกัน การขำระผ่าน Paypal ถ้ายอดรวมน้อยกว่า 500 บาท คิดค่าธรรมเนียม 11 บาท

โอนเงินผ่านธนาคาร โอนเข้าบัญชี

  ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สาขาเทเวศน์
  เลขที่บัญชี 020-2-51869-7 ชื่อบัญชี นายไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ
  ธนาคารกรุงเทพ BBL สาขาสวนจตุจักร
  เลขที่บัญชี 209-0-15032-3 ชื่อบัญชี นายไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ
  เมื่อโอนแล้ว โปรดแจ้ง LINE: chaiwattr หรือ
  อีเมล: widebaseteam@hotmail.com
  โทรศัพท์ 085 188 3102


การซื้อสินค้า

 • การเพิ่ม ไปที่รายการสินค้าที่เลือก คลิกปุ่ม เพิ่มเข้าตะกร้าของสินค้านั้น การคลิก 1 ครั้งจะเพิ่มขึ้น 1 รายการ
 • การลดจำนวน ไปที่ตะกร้า คลิกปุ่ม xด้านขวาของสินค้าที่ต้องการซื้อ การคลิก 1 ครั้งจะลดลง 1 รายการ
 • คู่มือการใช้ตระกร้าสินค้า

  Loading
  Microsoft Access
  Access
  дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
  НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
  Umphang
  ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
  КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
  КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase