IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

3-tier application

ที่มา SearchSoftwareQuality.com Definitions

  :   ผู้ชม 12727

โปรแกรมประยุกต์ 3 – tier เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดเป็นสามส่วนใหญ่ แต่ละส่วนซึ่งได้รับการกระจายในสถานที่ต่างกันบนเครือข่าย สามส่วนนี้คือ

- เวิร์คสเตชัน หรืออินเตอร์เฟซนำเสนอ
- ตรรกะทางธุรกิจ
- ฐานข้อมูลและโปรแกรมที่สัมพันธ์เพื่อจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมประยุกต์ 3 – tier ตามแบบฉบับ โปรแกรมประยุกต์ด้านเวิร์คสเตชันของผู้ใช้บรรจุการโปรแกรมที่ให้ GUI และโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นฟอร์มการป้อนข้อมูลหรือ window ปฏิสัมพันธ์ (ข้อมูลบางส่วนเป็นท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์สำหรับผู้ใช้เวิร์คสเตชันที่ได้รับการเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้)

ตรรกะทางธุรกิจอยู่ที่แม่ข่ายของเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมอื่น ตรรกะทางธุรกิจกระทำตัวเป็นแม่ข่ายสำหรับคำขอลูกข่ายจากเวิร์กสเตชัน ในการทำงาน สิง่นี้จะหาข้อมูลที่ต้องการ (และอยู่ที่ไหน) และกระทำตัวเป็นลูกข่ายในความสัมพันธ์กับ tier ที่สามของโปรแกรมที่อาจจะอยู่บนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม

tier ที่สามรวมถึงฐานข้อมูลและโปรแกรมบริหารการอ่านและเขียนในการเข้าถึง ขณะที่การจัดการโปรแกรมประยุกต์สามารถซับซ้อนมากกว่านี้ มุมมอง 3 – tier คือวิธีที่สะดวกในการคิดเกี่ยวกับส่วนต่างๆในโปรแกรมขนาดใหญ่

โปรแกรมประยุกต์ 3 – tier ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย/แม่ข่าย ด้วย 3 ส่วน (3 – tier) แต่ละส่วนสามารถพัฒนาพร้อมกันโดยต่างทีมของผูเขียนโปรแกรมที่เขียนคำสั่งในภาษาต่างกันจากผู้พัฒนาใน tier อื่น เนื่องจากโปรแกรมสำหรับหนึ่ง tier สามารถเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตำแหน่งโดยปราศจากผลกระทบกับ tier อื่น แบบจำลอง 3 – tier ทำให้ง่ายสำหรับวิสาหกิจหรือผู้สร้างซอฟแวร์ในพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการหรือโอกาสใหม่ โปรแกรมที่มีอยู่หรือส่วนสำคัญสามารถรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราว และห่อหุ้มภายใน tier ใหม่ซึ่งกลายมาเป็น component

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, client/server, database, GUI, LAN, mainframe, distributed

update: 3 เมษายน 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase