IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

3-tier application

ที่มา SearchSoftwareQuality.com Definitions

  :   ผู้ชม 13800

โปรแกรมประยุกต์ 3 – tier เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดเป็นสามส่วนใหญ่ แต่ละส่วนซึ่งได้รับการกระจายในสถานที่ต่างกันบนเครือข่าย สามส่วนนี้คือ

- เวิร์คสเตชัน หรืออินเตอร์เฟซนำเสนอ
- ตรรกะทางธุรกิจ
- ฐานข้อมูลและโปรแกรมที่สัมพันธ์เพื่อจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมประยุกต์ 3 – tier ตามแบบฉบับ โปรแกรมประยุกต์ด้านเวิร์คสเตชันของผู้ใช้บรรจุการโปรแกรมที่ให้ GUI และโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นฟอร์มการป้อนข้อมูลหรือ window ปฏิสัมพันธ์ (ข้อมูลบางส่วนเป็นท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์สำหรับผู้ใช้เวิร์คสเตชันที่ได้รับการเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้)

ตรรกะทางธุรกิจอยู่ที่แม่ข่ายของเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมอื่น ตรรกะทางธุรกิจกระทำตัวเป็นแม่ข่ายสำหรับคำขอลูกข่ายจากเวิร์กสเตชัน ในการทำงาน สิง่นี้จะหาข้อมูลที่ต้องการ (และอยู่ที่ไหน) และกระทำตัวเป็นลูกข่ายในความสัมพันธ์กับ tier ที่สามของโปรแกรมที่อาจจะอยู่บนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม

tier ที่สามรวมถึงฐานข้อมูลและโปรแกรมบริหารการอ่านและเขียนในการเข้าถึง ขณะที่การจัดการโปรแกรมประยุกต์สามารถซับซ้อนมากกว่านี้ มุมมอง 3 – tier คือวิธีที่สะดวกในการคิดเกี่ยวกับส่วนต่างๆในโปรแกรมขนาดใหญ่

โปรแกรมประยุกต์ 3 – tier ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย/แม่ข่าย ด้วย 3 ส่วน (3 – tier) แต่ละส่วนสามารถพัฒนาพร้อมกันโดยต่างทีมของผูเขียนโปรแกรมที่เขียนคำสั่งในภาษาต่างกันจากผู้พัฒนาใน tier อื่น เนื่องจากโปรแกรมสำหรับหนึ่ง tier สามารถเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตำแหน่งโดยปราศจากผลกระทบกับ tier อื่น แบบจำลอง 3 – tier ทำให้ง่ายสำหรับวิสาหกิจหรือผู้สร้างซอฟแวร์ในพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการหรือโอกาสใหม่ โปรแกรมที่มีอยู่หรือส่วนสำคัญสามารถรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราว และห่อหุ้มภายใน tier ใหม่ซึ่งกลายมาเป็น component

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, client/server, database, GUI, LAN, mainframe, distributed

update: 3 เมษายน 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase