IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

light-emitting diode

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12944

light-emitting diode (LED) เป็นอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ปล่อยมองเห็นได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมัน แสงนี้ไม่สว่าง แต่ LED ส่วนใหญ่มีสีเดียว ปรากฎที่ความยาวคลื่นเดียว ผลลัพธ์จาก LED สามารถอยู่ในช่วงจากสีแดง (ที่ความยาวคลื่นประมาณ 700 นาโนเมตร) ถึงน้ำเงิน-ม่วง (ประมาณ 400 นาโนเมตร) บาง LED ปล่อยพลังงานแสงอินฟราเรด (infrared หรือ IR ที่ประมาณ 830 นาโนเมตร หรือยาวกว่า) เช่น อุปกรณ์ที่เรียกว่า infrared-emitting diode (IRED)

LED หรือ IRED ประกอบด้วยสององค์ประกอบของกระบวนการวัสดุที่เรียกว่า P-type semiconductor และ N-type semiconductor สององค์ประกอบนี้ได้รับการวางในการสัมผัสโดยตรง จัดรูปพื้นที่เรียกว่า P-N junction ในประเด็นนี้ LED หรือ IRED เหมือนประเภทไดโอดอื่นส่วนมาก แต่มีความแตกต่างสำคัญ LED หรือ IRED มีแพ็คเกจโปร่งใส ยอมให้มองเห็นหรือพลังงาน IR ผ่านทะลุ รวมทั้ง LED หรือ IRED มีพื้นที่ PN-junction ขนาดใหญ่ที่รูปทรงทำให้เหมาะสมกับการประยุกต์

ผลได้ของ LED และ IRED เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ส่องแสงและเรืองแสง คือ
- ต้องการพลังงานต่ำ ประเภทส่วนใหญ่สามารถทำงานกับแหล่งพลังงานแบตเตอร์รี
- ประสิทธิภาพสูง ส่วนใหญ่ของแหล่งพลังงานของ LED หรือ IRED ได้รับแปลงเป็นการแผ่รังสีในรูปแบบที่ต้องการ กับการผลิตความร้อนต่ำ
- อายุใช้งานยาวนาน เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง LED หรือ IRED สามารถทำงานนานถึงทศวรรษ

การประยุกต์ปกติ ได้แก่
- แสงตัวบอก สามารถมรสองสถานะ (เช่น เปิด/ปิด) แถบกราฟ หรือการแสดงผลพยัญชนะ-ตัวเลข
- LCD panel backlighting LED สีขาวพิเศษได้รับการใช้ในการแสดงผลคอมพิวเตอร์แผงควบคุมราบ
- การส่งผ่านข้อมูลใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์อ๊อบติค) ความสะดวกของ modulation ยอมให้แถบความกว้างการสื่อสารกว้างด้วยสิ่งรบกวนน้อย ให้ผลลัพธ์ความเร็วและแม่นยำสูง
- การควบคุมทางไกล “รีโมท” อุปกรณ์บันเทิงตามบ้านส่วนใหญ่ใช้ IRED เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์หนัก
- opto-isolatorขั้นตอนในระบบไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อรวมกันโดยปราศจากต้องไม่ต้องการปฏิสัมพันธ์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, modulation, wavelength, semiconductor, current

update: 18 มิถุนายน 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase