IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

open source

ที่มา SearchEnterpriseLinux.com

  :   ผู้ชม 14081

1) โดยทั่วไป open source อ้างถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ชุดคำสั่งได้รับทำให้สำหรับการใช้หรือการปรับปรุงตามที่ผู้ใช้หรือผู้พัฒนาอื่นเห็นว่าเหมาะสม (ตามประวัติ ผู้ทำของเจ้าของซอฟต์แวร์ไม่มีชุดคำสั่งให้) ซอฟแวร์ open source ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นการร่วมมือของสาธารณะและมีให้ฟรี

2) open source เป็นเครื่องหมายการรับรองที่เจ้าของคือ Open Source Initiative (OSI) ผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่มุ่งหมายการแบ่งปันฟรีและปรับปรุงและกระจายใหม่เป็นไปได้โดยผู้อื่นสามารถใช้เครื่องหมายการค้า Open Source ถ้าคำว่าการกระจายของพวกเขาทำตามกับ Open Source Definition ของ OSI ในการสรุป แบบจำลองข้อกำหนดการกระจายต้องการดังนี้

- ซอฟแวร์ที่กระจายต้องได้รับการกระจายใหม่กับทุกคนโดยปราศจากข้อจำกัด
- ชุดคำสั่งต้องมีให้ (ดังนั้น ผู้ได้รับจะได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข)
- ใบอนุญาตสามารถต้องการเวอร์ชันของซอฟแวร์เพื่อนำมาซึ่งชื่อแตกต่างหรือเวอร์ชันจากซอฟแวร์ดั้งเดิม

ความคิดนี้คล้ายกับเบื้องหลังแนวคิด free software และ copyleft ของ Free Software Foundation ส่วน Open Source เป็นผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวยาวนานตรงไปยังซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยกลุ่มของการประสานงานอาสาสมัครร่วมกันบนเครือข่าย หลายส่วนของระบบปฏิบัติการ Unix ได้รับการพัฒนาในแนวทางนี้ รวมถึง Linux เวอร์ชันยอดนิยมวันนี้ Linux ใช้โปรแกรมประยุกต์จากโครงการ GNU ซึ่งได้รับแนะนำโดย Richard Stallman และ Free Software Foundation สำหรับ Open Source Definition ซึ่งหัวหอกคือ Eric Raymond (บรรณาธิการของ The New Hacker's Dictionary) เป็นความพยายามเพื่อแบบจำลองตราสินค้าหรือแนวทางสำหรับการกระจายหรือการกระจายใหม่ชนิดนี้ OSI พิจารณาใบอนุญาตการกระจายซอฟแวร์ที่มีอยู่โดยการใช้ GNU, BSD (เวอร์ชันกระจายกว้างขวางของ UNIX), X Window System และ Artistic เป็นไปตาม Open Source Definition

ก่อนหน้าควบกิจการ Netscape โดย AOL ในความพยายามยืนหยัดแข่งขันกับ Microsoft ทำให้ชุดคำสั่ง browser (ชื่อรหัส Mozilla) มีให้ฟรี กระตุ้นแฮคเกอร์มาปรับปรุง การปรับปรุงเป็นไปได้จะเป็นการร่วมมืออย่างเป็นจริงในอนาคต การเคลื่อนไหวของ open source ได้ประโยชน์จากแนวโน้มที่องค์ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มพิจารณา Linux เป็นทางเลือกเปิดกับระบบปฏิบัติการ Windows

สารสนเทศเพิ่มเติม

Open Source : Home page
Open Source : เว็บไซต์ OSI มีบทความ "The Open Source Definition."

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Netscape, UNIX, Linux, X Window System, Open, open source, copyleft, source code, Mozilla, free software, software, BSD, hacker

update: 14 สิงหาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase