IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

open source

ที่มา SearchEnterpriseLinux.com

  :   ผู้ชม 12797

1) โดยทั่วไป open source อ้างถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ชุดคำสั่งได้รับทำให้สำหรับการใช้หรือการปรับปรุงตามที่ผู้ใช้หรือผู้พัฒนาอื่นเห็นว่าเหมาะสม (ตามประวัติ ผู้ทำของเจ้าของซอฟต์แวร์ไม่มีชุดคำสั่งให้) ซอฟแวร์ open source ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นการร่วมมือของสาธารณะและมีให้ฟรี

2) open source เป็นเครื่องหมายการรับรองที่เจ้าของคือ Open Source Initiative (OSI) ผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่มุ่งหมายการแบ่งปันฟรีและปรับปรุงและกระจายใหม่เป็นไปได้โดยผู้อื่นสามารถใช้เครื่องหมายการค้า Open Source ถ้าคำว่าการกระจายของพวกเขาทำตามกับ Open Source Definition ของ OSI ในการสรุป แบบจำลองข้อกำหนดการกระจายต้องการดังนี้

- ซอฟแวร์ที่กระจายต้องได้รับการกระจายใหม่กับทุกคนโดยปราศจากข้อจำกัด
- ชุดคำสั่งต้องมีให้ (ดังนั้น ผู้ได้รับจะได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข)
- ใบอนุญาตสามารถต้องการเวอร์ชันของซอฟแวร์เพื่อนำมาซึ่งชื่อแตกต่างหรือเวอร์ชันจากซอฟแวร์ดั้งเดิม

ความคิดนี้คล้ายกับเบื้องหลังแนวคิด free software และ copyleft ของ Free Software Foundation ส่วน Open Source เป็นผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวยาวนานตรงไปยังซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยกลุ่มของการประสานงานอาสาสมัครร่วมกันบนเครือข่าย หลายส่วนของระบบปฏิบัติการ Unix ได้รับการพัฒนาในแนวทางนี้ รวมถึง Linux เวอร์ชันยอดนิยมวันนี้ Linux ใช้โปรแกรมประยุกต์จากโครงการ GNU ซึ่งได้รับแนะนำโดย Richard Stallman และ Free Software Foundation สำหรับ Open Source Definition ซึ่งหัวหอกคือ Eric Raymond (บรรณาธิการของ The New Hacker's Dictionary) เป็นความพยายามเพื่อแบบจำลองตราสินค้าหรือแนวทางสำหรับการกระจายหรือการกระจายใหม่ชนิดนี้ OSI พิจารณาใบอนุญาตการกระจายซอฟแวร์ที่มีอยู่โดยการใช้ GNU, BSD (เวอร์ชันกระจายกว้างขวางของ UNIX), X Window System และ Artistic เป็นไปตาม Open Source Definition

ก่อนหน้าควบกิจการ Netscape โดย AOL ในความพยายามยืนหยัดแข่งขันกับ Microsoft ทำให้ชุดคำสั่ง browser (ชื่อรหัส Mozilla) มีให้ฟรี กระตุ้นแฮคเกอร์มาปรับปรุง การปรับปรุงเป็นไปได้จะเป็นการร่วมมืออย่างเป็นจริงในอนาคต การเคลื่อนไหวของ open source ได้ประโยชน์จากแนวโน้มที่องค์ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มพิจารณา Linux เป็นทางเลือกเปิดกับระบบปฏิบัติการ Windows

สารสนเทศเพิ่มเติม

Open Source : Home page
Open Source : เว็บไซต์ OSI มีบทความ "The Open Source Definition."

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Netscape, UNIX, Linux, X Window System, Open, open source, copyleft, source code, Mozilla, free software, software, BSD, hacker

update: 14 สิงหาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase