IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

supervisor call (SVC)

ที่มา SearchDataCenter.com

  :   ผู้ชม 12733

ในคอมพิวเตอร์ เครื่องเมนเฟรมของ IBM เป็นพิเศษ supervisor call (SVC) คือ คำสั่งโพรเซสเซอร์ที่ส่งตรงจากโพรเซสเซอร์เพื่อผ่านการควบคุมคอมพิวเตอร์ไปยังโปรแกรมควบคุม (supervisor program) ของระบบปฏิบัติการ SVC ส่วนใหญ่ส่งคำขอบริการระบบปฏิบัติการพิเศษจากโปรแกรมประยุกต์หรือส่วนอื่นของระบบปฏิบัติการ ตามปกติ ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฟังก์ชันของภาษาหรือคำสั่งมาโครเพื่อทำคำขอ (เช่น การจัดสรรหน่วยความจำสำหรับโปรแกรมที่จะทำงานด้วย) คอมไพล์เลอร์ของภาษาหรือภาษา assembler สร้างคำสั่งที่รวมคำขอ SVC เจาะจง แต่ละบิการมีหมายเลข SVC ที่กำลังล่วงหน้า เมื่อโพรเซสเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำสั่งที่บรรจุ SVC คำสั่งนำเสนอ “SVC” เป็นสาเหตุให้เกิดการขัดขวางโปรแกรม ซึ่งเป็นวิธีควบคุมของโพรเซสเซอร์ให้ส่งผ่านอย่างทันทีไปยังโปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการ จากนั้นโปรแกรมควบคุมจะส่งต่อการควบคุมโปรแกรมที่จัดทำการบริการไปพร้อมกับหมายเลข SVC เจาะจง

SVC routine เป็นโปรแกรมภายในโปรแกรมควบคุมที่ทำบริการที่ระบุโดยคำสั่ง SVC เฉพาะ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Assembler, compiler, interrupt, operating system, processor, Instruction, mainframe, memory, function

update: 3 มีนาคม 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase