IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

e-support

ที่มา SearchCRM.com

  :   ผู้ชม 12717

ส่วนหนึ่งของแนวโน้มการเติบโตของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ (customer relationship management - CRM) e-support เป็นรุ่นอิเล็กทรอนิกส์ของการบริการลูกค้า (โดยปกติเป็นเว็บ) ที่มีความใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไปเยี่ยมชมบริษัท หรือโทรศัพท์ ตามประมาณการอุตสาหกรรม e-support สามารถเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท น้อยมาก 25 เซนต์ต่อการปฏิสัมพันธ์เมื่อเทียบกับมากที่สุดที่ 25 เหรียญ สำหรับทางโทรศัพท์ ที่ดีที่สุด e-support บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีองค์กรหมายถึงค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพของการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

รุ่นราคาถูกของ e-support คือเว็บให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนของบริษัท และมีตัวเลือก เช่น รายการคำถามที่พบบ่อย, เอกสารออนไลน์ และฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ แต่ลูกค้าจำนวนมากต้องการการเข้าถึงตัวแทนลูกค้าซึ่งจะถูกนำเสนอโดยทั่วไปผ่านทาง e-แบบฟอร์มหรือติดต่อได้ที่ e-mail แนวโน้ม CRM ในปัจจุบันที่มีต่อการสนับสนุนอยู่ซึ่งอาจจะนำเสนอผ่านการสนทนาออนไลน์ ข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) หรือซอฟต์แวร์ Voice over Internet Protocol (VoIP)

เว็บไซต์ที่นำเสนอการรวมกันของประเภท e-support เพิ่มมากขึ้น มักจะจัดในรูปแบบลำดับชั้นตั้งแต่อย่างน้อยจะมีราคาแพงที่สุด ตามกฎแล้ว เว็บไซต์แนะนำลูกค้าด้วยข้อมูลสถิตก่อน จากนั้นจึงไปที่ตัวเลือกการช่วยตัวเองแบบปฏิสัมพันธ์ หากไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพวกเขา และต่อการสนับสนุนการทำงานร่วมกันอยู่เฉพาะในสองตัวเลือกแรกไม่ตอบสนองพวกเขา สายโทรฟรีกับตัวแทนบริษัท เพื่อการสนับสนุนลูกค้าเฉพาะที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ที่จะถูกนำเสนอ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย

ศัพท์เกี่ยวข้อง

customer relationship management, Web self-service

update: 1 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase