IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

executable

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12337

ในคอมพิวเตอร์ execute หรือประมวลผลโปรแกรมคือ การเรียกใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ และโดยนัยยะตั้งเริ่มต้นเรียก ในการใช้งาน ประชาชนเรียกใช้โปรแกรมและประมวลผลระบบเหล่านั้น นั่นคือผู้ใช้ระบบขอให้ระบบเรียกใช้โปรแกรม (หรือตั้งค่าขึ้น ดังนั้น สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติที่เวลาแน่นอน) และ สุดท้าย ระบบประมวลผลโปรแกรม ตามปกติ เราไม่เรียกว่าโปรแกรมกำลังประมวลผล เราพูดว่ากำลังทำงาน

โพรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำสั่ง หมายความว่า กำลังทำปฏิบัติการที่เรียกโดยคำสั่งนั้น

executable คือ ไฟล์ที่บรรจุโปรแกรม นั่นคือไฟล์เฉพาะประเภทหนึ่งที่สามารถได้รับการประมวลผลหรือเรียกใช้เป็นโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน Disk Operating System หรือระบบปฏิบัติการ Windows ไฟล์ประมวลผลได้ (executable file) มีนามสกุลไฟล์เป็น .bat, .com หรือ .exe ไฟล์ประมวลผลได้หรือกลุ่มของไฟล์เหล่านี้บางครั้งได้รับอ้างถึงเป็น ไบนารี เหมือนใน “ฉันจะดาวน์โหลดไบนารีให้คุณ” เพราะรูปแบบไฟล์ของไฟล์ประมวลผลได้เป็นลำดับค่าไบนารีที่ไม่สามารถอ่านได้ง่ายโดยทุกคน (ต่างจากไฟล์เหล่านั้น เช่น ไฟล์ข้อความ ASCII ซึ่งสามารถตรวจสอบสารสนเทศอย่างไรเหมือนการเดินทางจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่อง)

ไฟล์ที่มีลงท้ายด้วย “.exe” เป็นโปรแกรมอย่างแท้จริงที่เมื่อ “เปิด” ด้วยการเลือกโดยการวางเมาส์เหนือชื่อไฟล์ แล้วเริ่มต้นโดยการดับเบิลคลิกเมาส์ จะทำให้ระบบปฏิบัติการเรียกใช้โปรแกรม ผู้ใช้ที่ได้รับไฟล์ “.exe” ที่แนบมากับอีเมล์ควรมั่นใจเสมอว่า ไฟล์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และถ้าไม่ใช่ อาจจะเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์

execution เป็นกระบวนการเรียกใช้โปรแกรมหรือการนำปฏิบัติการที่เรียกโดยคำสั่ง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Disk Operating System, file, processor, Instruction, program, virus

update: 1 พฤศจิกายน 2541

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase