IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

magnetic field

ที่มา SearchCIO-MidMarket.com

  :   ผู้ชม 12736

magnetic field (สนามแม่เหล็ก) ได้รับการสร้างเมื่อตัวนำประจุไฟฟ้า เช่น อิเลคตรอนเคลื่อนผ่านพื้นที่หรือายในตัวนำไฟฟ้า รูปทรงทางเรขาคณิตของเส้นฟลัก (flux) แม่เหล็กผลิตขึ้นโดยการเคลื่อนย้ายตัวนำประจุ (กระแสไฟฟ้า) คล้ายกับรูปทรงของเส้นฟลักในสนามไฟฟ้าสถิต แต่มีความแตกต่างในด้านปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็ก

ฟลักไฟฟ้าสถิต ถูกขีดขวางหรือกั้นโดยวัตถุโลหะ ฟลักแม่เหล็กผ่านโลหะส่วนใหญ่ด้วยผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่มี ยกเว้นนิเกิลและเหล็ก โลหะสองชนิดนี้และอัลลอยด์และของผสมที่มีโลหะนี้ เรียกว่าวัสดุ ferromagnetic เพราะเนื้อโลหะเข้ามารวมกับเส้นฟลักแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดี ขอลวดแกนอากาศ (air-core coil) นำไฟฟ้ากระแสตรงผลิตสนามแม่เหล็ก ถ้าส่งแกนเหล็กผ่านขดลวดแกนอากาศ ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นทันทีมนพื้นที่ใกล้เคียงกับขดลวด ถ้าขดลวดมีหลายรอบและนำกระแสมาก และถ้าแกนวัสดุไม่มีคุณสมบัติ ferromagnetic ความหนาแน่นของฟลักใกล้กับปลายของแกน (ขั้วแม่เหล็ก) สามารถมีแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้

เมื่อตัวนำประจุได้รับการเร่ง (ตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวที่ความเร็วคงที่) สนามแม่เหล็กแบบแกว่งขึ้นแกว่งลง (fluctuate) ได้รับการผลิต สิ่งนี้สร้างสนามไฟฟ้าแบบแกว่งขึ้นแกว่งลง ซึ่งผลิตอีกสนามเหล็กแปรผัน ผลลัพธ์คือ ผลกระทบ “กระโดดข้าม” (leapfrog) ซึ่งสนามทั้งคู่สามารถแพร่เหนือระยะทางไกลตลอดพื้นที่ ลักษณะสนามรวมพลังนี้ได้รับการเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic field) นี่เป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้การสื่อสารไร้สายและการกระจายเสียงเป็นไปได้

ศัพท์เกี่ยวข้อง

wireless, current, direct current, electron, electromagnetic field, electrostatic field

update: 23 กันยายน 2542

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase