IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Windows Sharepoint Server

ที่มา Search Win Development

  :   ผู้ชม 7470

Windows SharePoint Server (WSS) ตามปกติเรียกอย่างง่ายว่า "Sharepoint" เป็นแพล็ตฟอร์มบนพื้นฐานพอทัล (portal-based platform) สำหรับการสร้าง จัดการและเอกสารร่วมและการเจาะจง WSS มีให้เป็นการดาวน์โหลดฟรี รวมกับทุกใบอนุญาต Windows Server โดย Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) เสนอการเพิ่มชุดของความสามารถที่เพิ่มและสร้างขึ้นกับพื้นฐานแกนของ WSS เป็นการจูงใจสำหรับผู้บริหารระบบในการอัพเกรด

Sharepoint ได้รับการเพิ่มกับ Windows Server เวลาเดียวกันกับ Office XP ภายใต้ชื่อ "SharePoint Team Services" หรือ STS โดย STS มีให้เป็นส่วนของ Microsoft FrontPage และสามารถเรียกใช้บน Windows 2000 Server หรือ Windows XP เวอร์ชัน 2.0 เพิ่มส่วนพิเศษของการทำงานของแพล็ตฟอร์มโดยการจัดเก็บทั้งเอกสารและข้อมูล meta ในฐานข้อมูลและเพิ่มการสนับสนุนสำหรับเวอร์ชันที่จัดการรายการในไลบรารีเอกสาร SQL Server และ .NET framework เวอร์ชันนี้ของซอฟต์แวร์ได้รับการดาวน์โหลดและเครื่องมือที่ไม่คาดหวังอัตราโดย Microsoft ผู้บริหารระบบปรับแพล็ตฟอร์มให้ถูกลงและง่ายในการแนะนำการรวมเอกสารร่วมและแก้ไขใน environment ของ Windows โดย Microsoft บันทึกว่าสิ่งนี้ใช้และรวม Sharepoint เป็นจุดสำคัญพื้นฐานของยุทธศาสตร์ในการรวมคอมพิวเตอร์เชิงสังคม เพื่อนำเทคโนโลยี Web 2.0 เช่น blog, wiki และเครือข่ายสังคม (Social networking) เข้าสู่โครงการโดยปราศจากความเสี่ยงของความปลอดภัยของซอฟต์แวร์อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส่วนการบริการ (SaaS)

Microsoft's Sharepoint แข่งขันกับ Notes และ Quickr ของ IBM, WebCenter Suite ของ Oracle, Google Docs และ CMS ซอฟต์แวร์ EMC, Adobe, Cisco และชุดเริ่มต้นขนาดเล็ก เช่น Socialtext และ Zimbra องค์กรจำนวนมากกำลังให้ใช้ฟรี ซอฟต์แวร์ wiki เช่น MediaWiki เป็น open source ภายใต้ Wikipedia

การวิจารณ์ Sharepoint ชี้ถึงส่วนการทำงานของ Sharepoint Server 2007 จะทำงานเฉพาะกับ Microsoft Office เวอร์ชันใหม่ จึงบังคับให้ผู้จัดการไอทีต้องอัพเกรดซอฟต์แวร์ของพวกเขา Sharepoint ขาดการสนับสนุนสำหรับฟอร์แม็ตไม่ใช่ Microsoft เช่น ไฟล์ที่บันทึกด้วยการใช้ Quark หรือ Adobe Acrobat (.PDF) จึงเป็นสาเหตุของความกังวลสำหรับบางการประเมินของผู้บริหารระบบถึงชุดที่เป็น enterprise-wide CMS ที่มีศักยภาพ Microsoft ระวังในการหลีกเลี่ยงเก็บค่าใช้จ่ายรวมกับบริษัทเหมือนที่เคยเผชิญกับสงคราม browser ในทศวรรษ 1990 แยก WSS เป็นการดาวน์โหลดฟรีแทนที่รวมอยู่ใน Windows Server

สารสนเทศเพิ่มเติม

msdn.com : blog ทางการสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint และ กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี
Wikipedia : ให้สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sharepoint Services
Microsoft : ดาวน์โหลด Office SharePoint Server 2007 ชุดทดลองฟรี
Wall Street Journal : บทความของ Robert A. Guth อธิบายถึงโรงเรียนสาธารณะของ Miami-Dade สร้างการประยุกต์ SharePoint เพื่อช่วยการร่วมมือของนักศึกษาและครู
SearchExchange.com : ให้คำแนะนำเร็วเกี่ยวกับ Sharepoint
Search Exchange Techtarget : ผู้ใช้สามารถสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ David Sengupta หรือ Bharat Suneja
Margie Semilof, searchwinit.techtarget.com : สำรวจการเติบโตของการใช้ชุดนี้ใน "Sharepoint hits its stride."
Microsoft : ให้คู่มือดาวน์โหลดได้ของผู้บริหารระบบกับ Windows SharePoint Services
Microsoft.com : โฮมเพจของ Sharepoint

ศัพท์เกี่ยวข้อง

PDF, Acrobat, blog, open source, SQL Server, Web services, .NET, system administrator, framework, environment, Web 2.0, wiki, social networking, Google Docs, CMS

update: 29 พฤศจิกายน 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase