Microsoft Access

Home

Microsoft Access 2007
Knowledge Developer Database Internet Resource
Microsoft Access 2007
การเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน 2007
Microsoft Access Window
ตารางข้อมูล
ส่วนการทำงานใหม่
คิวรี่
ฟอร์ม
รายงาน
มาโคร
 
Microsoft Access
Access Tutorial
Access 2007
Access Sample
 

ตารางข้อมูล

การสร้างตารางข้อมูล

เมื่อสร้างตารางข้อมูลขึ้นมาครั้งแรกจะว่างเปล่า จากนั้นกำหนดฟิลด์และเลือกประเภทข้อมูลของแต่ละฟิลด์ เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ เช่น ชื่อที่อยู่ วันเข้าทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน

เมื่อมีการบันทึกตารางข้อมูลที่ทำการออกแบบเรียบร้อยจะสามารถป้อนข้อมูลได้ทันที

ภาพ 1 แท๊บ Create สำหรับการสร้างตารางข้อมูล

การสร้างให้คลิกเลือกแท๊บ Create แล้วเลือกคำสั่งสร้างในกลุ่ม Tables ซึ่งมีวิธีการสร้าง 4 แบบ

 • Datasheet View เป็นการสร้างจากการป้อนข้อมูลบนตาราง
 • Design View เป็นการสร้างด้วยมุมมองออกแบบ
 • Table Template เป็นการสร้างด้วยต้นแบบที่มากับโปรแกรม Microsoft Access
 • SharePoint Lists เป็นตารางข้อมูลเชื่อมโยงกับ SharePoint

การสร้างตารางข้อมูลด้วย Table Templates

 1. ที่ Database Window เลือกแท๊บ Create แล้วเลือกคำสั่ง Table Templates ในกลุ่ม Tables
 2. เลือกรายการจาก drop down list ตามภาพ 2
 3. Microsoft จะทำการสร้างและแสดงในมุมมองตาราง
 4. ถ้าต้องการแก้ไขประเภทข้อมูลและคุณสมบัติ ให้ไปที่แท๊บ Datasheet ตามภาพ 3 เมื่อบันทึกข้อมูลจึงจะให้ตั้งชื่อตารางข้อมูล

ภาพ 2 การเลือกตารางข้อมูลต้นแบบ

ภาพ 3 การแก้ไขคุณสมบัติฟิลด์ในแท๊บ Datasheet

การสร้างตารางข้อมูลด้วยมุมมองออกแบบ

 1. ที่ Database Window เลือกแท๊บ Create แล้วเลือกคำสั่ง Table Design ในกลุ่ม Tables
  Microsoft Access จะเปิดตารางข้อมูลเปล่าในด้านมุมมองออกแบบ
 2. ให้กำหนดฟิลด์ และประเภทข้อมูลในมุมมองออกแบบของตารางข้อมูลจนเสร็จสิ้น
 3. ให้บันทึกด้วยคำสั่ง Save จากเมนู Quick Acess และตั้งชื่อตารางข้อมูล ในไดอะล๊อก Save As
 4. คลิกปุ่มคำสั่ง OK

ภาพ 4 มุมมองออกแบบของตารางข้อมูล

ภาพ 5 ไดอะล๊อก Save

การสร้างตารางข้อมูลด้วยมุมมองตาราง

 1. ที่ Database Window เลือกแท๊บ Create แล้วเลือกคำสั่ง Table ในกลุ่ม Tables
 2. Microsoft Access จะเปิดตารางสำหรับการป้อนข้อมูล การตั้งชื่อฟิลด์ให้คลิกที่หัวคอลัมน์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นฟิลด์ที่ต้องการ เช่น Title ตามภาพ 6
 3. คลิกปุ่มคำสั่ง Save จากเมนู Quick Acess
 4. Microsoft Access จะเปิดไดอะล๊อก Save As ให้ตั้งชื่อตารางข้อมูล คลิกปุ่มคำสั่ง OK

ภาพ 6 การสร้างข้อมูลด้วยการป้อนข้อมูล

ประเภทข้อมูล

Microsoft Access 2007 ได้เพิ่มประเภทข้อมูลคือ Attachment

ประเภทข้อมูล

คำอธิบาย

ขนาด

Attachment

ประเภทข้อมูลใหม่ในไฟล์ ACCDB ของ Microsoft Access 2007 ประเภทข้อมูลนี้สามารถแนบไฟล์ภาพ กระดาษทำการ (เช่น Excel) เอกสาร (เช่น Word) หรือไฟล์ประเภทอื่นที่สนับสนุนเข้าสู่เรคคอร์ดในฐานข้อมูล เหมือนกับการแนบไฟล์ไปกับอีเมล์ การดูและแก้ไขไฟล์แนบขึ้นกับการออกแบบฟิลด์ Attachment ฟิลด์ประเภทนี้ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าฟิลด์ OLE Object และสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่มีการสร้างไฟล์บิตแม็บ

-

 

  

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase

ปรับปรุง 15 เมษายน 2550